הצעות להפסקת אש בארץ ישראל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התש"ז, 4 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 79-81
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - בריטניה, ברית המועצות (רוסיה). תפוצות - הסוכנות היהודית, יהדות התפוצות. חירות האדם - צנזורה
בשידור זה של ציון הלוחמת בגין טוען כי להשתתפות נציגות יהודית במליאת האו"ם אין חשיבות רבה לעתיד האומה, אך גילוי מזימות הבריטים בפומבי והרצון למימוש החירות הן שיכריעו. בנוסף לכך מודיע מפקד האצ"ל לנציגי האו"ם ולעם, כי שהמחתרת לא תפסיק את פעולותיה בעוד שבריטניה מבצעת את פשעיה על האוכלוסייה היהודית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הצעות להפסקת אש בארץ ישראל

אנו חוזרים על עמדת היסוד שלנו. לדיונים באו"ם ולהחלטותיו שתתקבלנה אחרי חדשים ארוכים אין לייחס חשיבות גדולה מזו שיש לייחס להם על סמך החוקה של הארגון הבינלאומי הזה ועל סמך התקדימים הידועים שכבר נוצרו בזמן דיוניו בשאלות מדיניות אחרות.

זוהי ראייה מפוכחת של מצב הענינים. וכל מי שרואה את המתרחש, או העלול להתרחש בלייק-סאקסס, ראייה מפוכחת, יבין, כי גם לשאלה, האם יופיעו בפני מליאת האו"ם נציגים יהודיים, אין ערך מכריע. השאלה היא פורמלית. אפשר לשמוע טענות, ואפשר לקבל החלטה העומדת בנגוד להן; אפשר גם לקבל החלטה ולא להוציאה לפועל, כפי שנציג בריטניה הודיע לא פעם. או אפשר לקבל החלטה אשר החיים עצמם ישימוה לאל.

שום דבר לא השתנה עם העובדה, שבמליאת האו"ם לא הופיעה נציגות יהודית. ושום דבר עוד לא היה משתנה, לו הופיעה שם נציגות יהודית. בכל זאת עלינו לציין מתוך הכרה את עמדתו העקרונית של נציג ברית-המועצות אשר דרש, כפי שמסרו תחנות השידור, עליהן לא חלה צנזורה בריטית, שהמליאה של או"ם תשמע את טענותיה של הסוכנות היהודית וגם את קולה של ההתנגדות העברית, את קולם של אלה, הנלחמים בשלטון הדמים הבריטי.

ואם כי עדיין איננו יודעים, מה תהא עמדתו של נציג ברית המועצות לעצם שאיפתנו, הרי על עמדתו ועל עמדת פולין וצ'כוסלובקיה ביחס לייצוג השאיפה הזאת, יש לברך.

אך, כפי שאמרנו קודם, לא השאלה הפורמאלית כיצד יושמע קול עמנו, הנלחם על חרותו, היא הקובעת. העיקר הוא מה יוגד בשמו לעמים: העיקר הוא, מה יעמוד מאחורי דרישותינו. וכאן הננו קובעים: תהא התפתחות הענינים באו"ם, אשר תהיה, קולו האמיתי של עמנו יישמע. הוא יישמע במעשה. הוא יישמע במיסמכים פוליטיים. העולם ידוע ידע, כי בארץ-ישראל אין מלחמה בין ערבים לבין עברים, על אף כל מאמציהם של שליחי בריטניה, הרשמיים או המוסווים להציג כך את השאלה. העולם ידע, כי המלחמה היא בין בריטניה המשעבדת לבין עמנו שוחר החופש, החוזר למולדתו, אשר בריטניה זו רוצה להפכה - על חשבון חיינו ודמנו - לארץ חסות בריטית בעזרת כמה משפחות ערביות וואסאליות. העולם ידע, כי הדרך היחידה להבטיח את השלום בארץ ישראל, היא להוציא ממנה את צבא הכיבוש הבריטי, לבטל את שלטון הכיבוש הבריטי ולמסור את השלטון על ארצנו לידי בעלה החוקי, לידי נציגות דימוקרטית של העם העברי.

ועוד על שאלה אחת עלינו להשיב בקשר עם הדיונים באו"ם. מר עלי, נציגה של הודו - אין זה ברור לנו, אם נציגה של ממשלת ניהרו, או נציגו של המשנה למלך הבריטי - מר עלי פנה בקריאה לקיים את השקט בארץ ישראל ולא להזקק לשמוש בכח עד אשר או"ם יקבל החלטתו. שמועה גם אומרת, כי ביזמתה של בריטניה תקבל עצרת או"ם החלטה ברוח זו. על כן עלינו לומר מיד: לא תהיה ולא תיתכן המנעות חד צדדית של שמוש בכח. מר עלי וכל האחרים חייבים לדעת, כי זה עשרים שנה שבריטניה משתמשת בכוחה - בכוח המרמה ובכוח פיזי - כדי לגזול את מולדתנו, כדי לנתק את הקשר בינה לבין עמנו. שמוש זה בכח הוא מן הרצחניים ביותר, הוא עלה לעמנו במיליונים של קרבנות, אנשים, נשים וילדים. ושמוש זה בכח נמשך. ארצנו הפכה למחנה רכוז נאצו-בריטי. בני עמנו, החוזרים אליה, נהרגים על חופיה, מגורשים בחוזק יד למחנות ריכוז. זוהי השנה השלישית שמאות אלפי אחינו נמקים במחנות ריכוז בכל רחבי אירופה, רק מפני שבריטניה משתמשת בכוחה הפיזי, כדי לא להכניסם למולדתם. מר עלי, לו היה רודף צדק באמת, החייב לזכור כי בריטניה מנהלת מלחמת דמים בלתי פוסקת נגד עמנו, היה צריך לשלוח את פנייתו לא לאלה המפעילים את נשק החופש נגד נשק הדכוי: הוא היה צריך לשלוח את פנייתו לכתובת אחרת: לתוקפן הרצחני, לבריטניה.

והוא הדין ביחס לחבריו האחרים של או"ם. אם הם יחליטו לצוות על בריטניה להוציא מיד את כוחותיה המזויינים מארץ ישראל - את כל כוחותיהם המזויינים - ואם הם יבטיחו, כי החלטתם תוגשם הלכה למעשה, הרינו מבטיחים, כי את הצבא הבריטי העוזב את ארצנו לא נתקיף. אך את הצבא הבריטי ואת השלטון הבריטי, הרומסים את אדמת ארצנו ועורכים על-ידי עצם המצאותם כאן התנקשות דמים מתמדת בעמנו - התקף נתקיף בכל שעת-כושר. "הפוגות" נולדות רק בדמיונם של כתבים בריטיים, הנוהגים לפי הכלל, שהרצון הוא אבי המחשבה.