הצהרת מ. בגין בכנסת בשם תנועת החרות הנוער אשר יכול למשעבד ישים לאל כל נסיון להטיל עול של שעבוד מחודש על ירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התש"י, 6 בדצמבר 1949
מתוך:
עמוד 1,4
העיתון מביא מדברי בגין בכנסת בדיון שנערך ב5/12 בעקבות המלצת ועדת המשנה של האו"ם על בינאום י"ם . בגין יצא נגד תוכנית זו וטען כי כל ניסיון להטיל על י"ם שלטון נוכרי יתנפץ אל סלע התנגדות העם כולו. בגין טען כי העם בישראל בלבד יחליט על גבולות הארץ. בגין בירך על קביעת רה"מ כי ההחלטה על ביתור המולדת (הצעת י"ם) מבוטלת. בגין הדגיש את זכות הארץ על י"ם כולה משני עברי החומה. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 5/12/1949