הפתרון למצב הכלכלי והמדיני הקשה – מנחם בגין באספת המונים ברמת גן – פרוק מונופולים ההסתדרותיים וחלוקת הונם שנגזל מן העם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר התשי"ג, 15 במרץ 1953
מתוך:
עמוד 1
העיתון מביא מנאומו של בגין באסיפה בר"ג. בהתייחסותו למצב החדש בברה"מ בעקבות מותו של סטאלין אמר בגין כי לדעתו השלטון של בריה ומלאנקוב לא יחזיק מעמד.בהתייחסו לכינוס שיזמה הממשלה "שלח את עמי"למען יהודי ברה"מ אמר בגין כי בכינוס זה אין כל תועלת שכן גוי מכבד את הלוחם ולא את הנואם בעברו לדבר על המזה"ת טען בגין כי תוכנית ההגנה האזורית למזה"ת מסוכנת לישראל שכן ארגון שכזה יגרום להפעלת לחץ על ישראל לויתור על י"ם ,חלקים בנגב . בהתייחסו למצב הכלכלי הגרוע השורר בארץ אמר בגין כי ניתן לשפרו ע"י פירוק המונופולים המפא"ים ההסתדרותיים ע"י הפרדה חלקית בין איגוד מקצועי של עובדים לעובדים .בגין הבטיח כי יבוא יום ושלטון מפא"י ייפסק וכך גם המונופולים של מפא"י