הפצצה הגזענית באלג'יר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תשרי התשכ"א, 26 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-צרפת. מפלגות - מפ"ם. מדינות - צרפת
במאמר זה בגין מבקר את מפלגת מפ"מ על אשר תומכת ברוב קולות בעצרת האומות המאוחדות לגבי נושא עצמאות אלג'יריה מצרפת, והולכת נגד צרפת. בגין אינו מבין כיצד יכולה מפ"מ לנהוג כך. שהרי לפני שלוש שנים צרפת הייתה היחידה שתמכה בישראל בעצרת האומות המאוחדות. אי לכך, עלינו להיות הדדיים, ללכת עם צרפת, כפי שהיא הלכה איתנו באו"ם ולא להיות נגדה. בגין מביא הוכחה לכך שהאלג'יראים שרוצים לגרש את הצרפתים הינם אוייבינו גם כן - הם טבחו בערב השנה החדשה על מתפללים, אנשים, נשים וילדים שיצאו מבית התפילה. ולכן, חייבים אזרחי ישראל לראות בהתקפת דמים מתועבת ואנטישמית זו הוכחה לכך שהאנשים שרוצים לגרש את צרפת מאלג'יר - הם גם אויבנו. ולכן אנו חייבים ללכת יחד עם צרפת ידידתנו נגד אויביה-אוייבינו ולהביע בה תמיכה בעצרת האו"מ. פורסם בחרות כמאמר מערכת ללא חתימה. נמצא בכתב ידו של בגין בארכיון האישי שלו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים