הפסקה זמנית בהתקפות על מסילות הברזל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התש"ז, 27 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 301
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה
בכרוז זה מודיע האצ"ל על הפסקה זמנית של פעולותיו על מסילות הברזל כדי לאפשר את שיווק פרי ההדר אשר פרנסת משפחות רבות תלויה בו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הפסקה זמנית בהתקפות על מסילות הברזל למען אפשר את שיווק פרי ההדר בעונת הקטיף

הודע ה

א. המחתרת העברית, הלוחמת לשחרור המולדת מידי הכובש הבריטי, עושה - הן בתכנון ההתקפות והן בביצוען - את כל המאמצים, כדי שלא תיפגע האוכלוסיה האזרחית, העברית והערבית כאחת.

ב. מאידך, חייב העם לדעת, כי אין מלחמה בלי קרבנות ברכוש ובנפש. נסיון דורנו הוכיח, כי הרתיעה מפני קרבנות, הכרוכים במלחמה אקטיבית, מביאה במישרין לכליה.

ג. הנזק החמרי ואי-הנוחות, שנגרמו לחוגים מסויימים בארץ, בגלל ההתקפות המרוכזות על מסילות הברזל, אינם יכולים לבטל את ערכן הצבאי והמדיני של התקפות אלו, שכוונו נגד עורק איסטרטגי חיוני של האויב.

ד. אולם בשים לב לעובדות, כי משלוח פרי ההדר תלוי במידה רבה בתנועה סדירה של תנועת הרכבות; כי משלוח זה, שהחל בימים האחרונים, יסתיים תוך שבועות מספר; כי בשיווק פרי ההדר תלויה פרנסתם של אלפי משפחות; כי צבא המחתרת הוכיח, שהוא מסוגל בכל עת לשתק את דרכי התחבורה הללו של האויב - הרינו מודיעים:

מיום פרסום הודעה זו עד לגמר העונה של משלוח פרי ההדר לא תותקפנה מסילות הברזל לא ביום ולא בלילה.

ד' כסלו תש"ז.

הארגון הצבאי הלאומי