הפוגה מהשמצה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב טבת התשי"ט, 2 בינואר 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מערך, מפ"ם, מפא"י, רדיפת חרות. אישים - דוד בן-גוריון, לוי אשכול, משה דיין
בגין יוצא במאמרו נגד מכתבו של בן –גוריון לסיעות אחדות העבודה ומפ"ם שבו קרא להן להפסיק להשמיץ אחת את השניה משום שזה משרת את הפאשיזם הישראלי ("חרות" ) . בגין תוהה מי בעצם אותה מפלגה פאשיסטית והאם אין זאת מפא"י. בגין טוען כי דברים אלה של רה"מ נגד "חרות" מבטאים את פחדו הרב מפני התנועה וכמו כן את שנאתו אליה . בגין טוען עוד כי אסור לרה"מ ישראלי לדבר ככה נגד מפלגה בישראל.