הפגישה והמועצה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התש"כ, 24 ביוני 1960
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם. מדינות - ארה"ב, גרמניה. ממשל - קול ישראל
במאמר זה בגין מתייחס לדיון באו"ם בפרשת חטיפת אייכמן מארגנטינה. בגין טוען כי את הנזיפה הצפויה על ישראל לקבל במשיכת כתפיים נוכח הלחץ להחזרתו של אייכמן. בגין טוען כי עלינו להתנגד להחזרתו של אייכמן לארגנטינה. עוד יוצא בגין במאמר זה נגד ההודעה של משלחת ישראל באו"ם על המגעים לביטול ישיבת מועצת הבטחון דבר שגרם למשלחת ארגנטינה לבטל את הפגישה הצפויה עם משלחת ישראל.