העוגן המורד בתעלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' חשון התשט"ו, 5 בנובמבר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם. בטחון - הבלגה. מדינות - מצרים. משפט - משפט בינלאומי
במאמר זה טוען בגין כי הדיונים במועצת הביטחון בעניין הספינה "בת –גלים" אינם מועילה לשיחרור הספינה וכי כבר היה עדיף לפתוח במו"מ עם המדינות שחתמו על אמנת קושטא. בגין קובע כי ישנו צורך בתגובה ישראלית כי המצב שלא מגיבים על התעללות במלחים היא בלתי נסבלת. בגין מציע לתפוס ספינה מצרית ולשבות את מלחיה כקלף מיקוח לשיחרור השבויים הישראלים.עוד במאמר זה בגין תמה על שליחת הספינה "בת –גלים" אם ישראל לא התכוונה להגיב לתפיסתה הצפויה ע"י המצרים.