הסערה הפנימית מתקרבת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה שבט התש"ט, 24 בפבואר 1949
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, סזון. מפלגות - מפא"י, רדיפת חרות. אישים - משה סנה
בגין מעלה זכרונות מתקופת המרד והפעם הוא מדבר על ההתלבטויות והמגעים שקדמו להקמת תנועת המרי העברית נוכח אירועי ה"סזון ". בגין מזכיר את הפגישה שקדמה ל"סזון" עם סנה , גלומב וגלילי בה טענו אנשי ההגנה כי אצ"ל היא תנועה הרפתקנית ודרשו ממנה, לחדול מלפעול נגד הבריטים דרישה שהאצ"ל סירב לה שהובילה ל"סיזון" , עוד מספר בגין על "ליל לטרון" בו נלקחו לוחמי המחתרת מלטרון והוטסו למחנות מאסר באפריקה.