הסכם ומציאות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר א' התשי"ט, 16 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם, מפא"י. ממשל - בחירות, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, משאל עם, פרלמנטריזם, שיטת בחירות. מורשת ישראל - בלשנות. משפט - הצעות חוק, חוקה
במאמר זה בגין מבקר את מפא"י בכך שלא עמדה בחוזה 'אי השמצה' שיזמה מטעמה עם מפ"ם ואחדות העבודה וקראה להם "טירוריסטים" ו"פורשים". בהמשך המאמר בגין מספר על התנגדותה הנחרצת של מפא"י, שהיוותה מיעוט בבית המחוקקים, לחקיקת החוק האומר כי בהצעות לשינוי שיטת הבחירות יידרש, בכל שלב של הדיונים בהן, רוב של לפחות 61 חברי כנסת, מה שימנע ממפא"י לקבל את משאל העם שהיא דורשת בנושא, ברוב קטן יותר. לדעת מפא"י הצעה זו אינה מתיישבת עם עקרונות הדמוקרטיה. לעומת זאת, בהסתדרות בה למפא"י רוב מוחלט, מורידים מסדר היום דיונים לגבי הצעות המתעסקות אך ורק בתיקונים הבאים להבטיח את טוהר הבחירות.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים