הסוכנות היהודית הוזמנה ללונדון

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אלול התש"ו, 28 באוגוסט 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 223-226
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. תפוצות - הסוכנות היהודית. אישים - חיים ויצמן, משה שרת. שלמות המולדת - עבר הירדן
בכרוז זה בגין טוען שהשתתפות ההנהגה של הסוכנות היהודית בוועידה בלונדון היא חסרת משמעות ושהבריטים לא ישנו את גישתם כלפי יהודי א"י.רק הקמת ממשלה עברית זמנית שתתנגד לשלטון הבריטי ותלחם למען השליטה בכל רחבי א"י תוכל להוות פתרון משמעותי.