הסוחרים בדם אחים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אלול התש"ז, 20 באוגוסט 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 262
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. תפוצות - הסוכנות היהודית
בכרוז זה מפקד האצ"ל טוען כי הסוכנות היהודית כדי לקדם את האינטרסים שלהם מוכנים לסחור עם הבריטים בדם לוחמי המחתרת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הסוחרים בדם אחים

הבריטים סוחרים בדם. - בדם זרים. ואילו עבדיהם, אנשי הסוכנות, סוחרים בדם אחים.

הנה הם יוצאים חוצץ נגד "הפורשים". הנה הם מקללים אותם בכל קללות השוק. הנה הם מבטיחים לעקור אותם מן השורש ולא להשאיר שריד ופליט מביניהם. אולם כאשר יש צורך להוציא איזה חסד מאת הבריטים - או לנסות להוציא אותו - מיד מופיעים ה"טירוריסטים" כסחורה טובה במקח וממכר. "מעצרם של ראשי העיריות יפגע במלחמה בטירור", כלומר: אם לא תשחררו את ראשי העיריות, אנו עלולים להחליש קצת את ההתקפות על "הפורשים". ואם תשחררו את מר רוקח, בן-עמי וקריניצי, נגביר את המלחמה הפנימית. "שליחת המעפילים לקניה לא תסייע למלחמה בטירור". כלומר: החזירו את המעפילים לקפריסין (על ארץ ישראל אין מדברים עוד.) ונכה יותר בפורשים. בכל ויכוח עם שלטונות הכבוש יש להם לשתדלני הסוכנות נמוק נצחי: המלחמה בטירור! אלמלא ה"טירור" - לא היה להם במה "ללחוץ", לא היה להם מה למכור. ומאחר שהם סוחרים בדמנו בכל יום שני וחמשי, מה פלא, אם שלטונות הכבוש חושדים בהם שהם מנהלים משחק כפול?...