הנעמוד כעם אחד?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז שבט התשי"ז, 18 בינואר 1957
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, ממשלה, פרלמנטריזם. אישים - דוד בן-גוריון, זאב ז'בוטינסקי. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). שלום - הסכמי הביניים. בטחון - מלחמת סיני, מרוץ חמוש. מפלגות - מפלגת חירות
במאמר זה טוען בגין כי דברי רה"מ בדיון המדיני בכנסת בשבוע שחלף הוכיחו כי בן –גוריון שרוי עדיין בעבר שכן הוא קרא לתנועת "חרות" תנועה קטנה .בגין טען כי בן –גוריון תקוע בעבר גם בשנאתו לתנועה הרביזיוניסטית שמתבטאת גם בשנאתו לתנועת ה"חרות". בגין יצא גם נגד רה"מ על כך שדיבר בכנסת על שיחה עם האופוזיציה ערב מבצע סיני ,שיחה שאמורה היתה להישאר בסוד .עוד יצא בגין במאמרו נגד דוח האו"ם הקובע כי יש לסגת לקווי שביתת הנשק מ-1948 . בגין קרא במאמרו גם לציבור לתמוך במיסים שנדרשים עתה בשל המצב המדיני .