המשך ממשלת הליכוד וחיזוק גחל – בעיקרי החלטות ועידת תנועת החרות השר מנחם בגין נבחר פה-אחד כיור התנועה קריאה להחיל המשפט הישראלי על השטחים המשוחררים

מאמר עיתון: היום
פורסם בתאריך:
ד' סיון התשכ"ח, 31 במאי 1968
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - בחירות. מפלגות - מפלגת חירות
העתון מדווח על נעילת ועידת חרות. בגין, לאחר שנבחר ליו"ר התנועה, אמר בנאומו כי הועידה הזו היא נק' מפנה, במיוחד לאור הועידה הקודמת. בגין הביע תקווה שכוחה של חרות שגדל, יגדל עוד בעקבות הבחירות המתקרבות.