המקורות הנצחיים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 22
נושא:
לאומיות - לאומיות
לפי דברי בגין החיבור בין העם היהודי למולדתו כל כך עמוק שאי אפשר לנתקו,לכן אין להירתע מהבריטים ויש להלחם בהם למען שחרור המולדת ההיסטורית והנצחית. תאריכו המדויק של הכרוז אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

מחנה לוחם - מחנה אחד

המקורות הנצחיים

 

המאורעות מתפתחים במהירות. לא כל מה שמתרחש נובע מהחלטה ותלוי בהוראה. המלחמה, המתחוללת על אדמת-ציון, חרגה מזמן מתחום הרצון האנושי. כוחות כבירים, כוחות תת-קרקעיים, שראשיתם בצאת ישראל מעם לועז, הוטלו על כף המאזנים ונכנסו למערכה, שתכליתה הבטחת קיום האומה בבית-חייה הנצחי. מי יכול עוד לעצור בעד ההתפתחות הזאת? מה הקריאות, היוצאות מפי אנשים, שאינם מוכנים לעת זקנתם לכפר על שגיאות נעוריהם - מה הקריאות העלולות להפסיק את המלחמה, שאין הכרחית ממנה, שאין צודקת ממנה? ואי הכוח הפיסי, או האיום בו, או השימוש בו, שיצליח להרתיע עם, שנדבק לאדמתו בדבקות, הידועה רק לעם ה'? לא. אין איש שיוכל להפסיק; ואין כוח שיוכל להפחיד. מקברי- אבות, מנחלי-דם, מנהרי-דמעות קם לתחיה ישראל ומפלס לו את הדרך, מול טאנקים ואוירונים ואניות משחית, לארץ מכורתו, למקור חייו, לאהובת נפשו. ואף-על-פי שרבים הם שיפלו בדרך, הרי העם יגיע, ייגאל, ישוחרר וייבנה. כי על כן ישראל שמו. כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל.