המערך והמערכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התשי"ט, 22 במאי 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - בחירות, כנסת, שיטת בחירות. אישים - דוד בן-גוריון, דוד רזיאל. תיקון החברה - ועד העובדים. מפלגות - מערך, מפא"י
במאמר זה מדבר בגין על תוצאות הבחירות האחרונות להסתדרות שסימלו את ירידת כוחה של מפא"י. בגין טוען כי מהלך זה יוביל גם לירידת כוחה של מפא"י בבחירות הקרובות לכנסת ה-4. בגין יוצא נגד שתיקתו של בן –גוריון נוכח התוצאות לבחירות להסתדרות .עוד בגין יוצא נגד געת הפרשנים השונים כי לא יחול שינוי משמעותי בבחירות לכנסת הרביעית וכי מפא"י לא תרד. בגין מזכיר להם את זאת שלא צפו את עליית "חרות" בבחירות לכנסת ה-3. עוד טוען בגין כי בבחירות להסתדרות לא השתתפה "חרות" ולכן משום שבבחירות אלה ירד כוחה של מפא"י אז כמובן שבבחירות לכנסת ששם תשתתף "חרות" ירד כוחה של מפא"י יותר.