הממשלה ועדי ס.ס.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"א, 12 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - גרמניה. משפט - היועץ המשפטי לממשלה, משפט בינלאומי, צדק. ממשל - הפרדת רשויות, יחסי רשות מבצעת-רשות שופטת, יחסי רשות מחוקקת-רשות שופטת. אישים - פנחס רוזן. מורשת ישראל - שואה
במאמר יוצא בגין בחריפות נגד הממשלה שאישרה תיקון בחוק עשיית דין בנאצים ועוזריהם שיאפשר את בואם ארצה של קציני הס.ס. הטל והופנקוטן לשם מתן עדות מטעם ההגנה במשפט אייכמן ומבטיח כי הם לא יעצרו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים