הממשלה העברית תקום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התש"ח, 18 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 286-289
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ארה"ב, בריטניה, ברית המועצות (רוסיה). תפוצות - הסוכנות היהודית. ממשל - ממשלה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" טוען האצ"ל כי הזהרות שנתנה המחתרת לסוכנות היהודית ביחס לאומות המאוחדות אכן התממשו ובמקום לצאת בצעד חתרני ולהקים את הממשלה העברית מעדיפה הסוכנות לחכות, בעת שהאו"ם דן פעם נוספת בסוגייה ועלול לשנות את החלטותיו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הממשלה העברית תקום

מן היום בו ממשלת אמריקה לחצה על הכפתור וציוותה להפעיל את מכונת-הריוויזיה של ארגון האומות המאוחדות, הזהרנו את מנהיגיכם, כי מכונה זו תופעל ותוסיף לפעול, עד אשר ההחלטה מן ה-29 לנובמבר תושלך לארכיון המאובק של ארגון האומות. בשים לב לכך דרשנו ממנהיגיכם שלא ישלו את נפשם; דרשנו שלא ישבו בחיבוק ידים; דרשנו שלא יחכו עד שיתם "שלטון האכזב"; דרשנו ותבענו שיקימו מיד את הממשלה העברית ואת שאר מוסדותיה הרבוניים של המדינה העברית העצמאית.

מנהיגיכם העמידו פני חכמים. "בידינו האינפורמציה" רמזו. לא זו בלבד שלא נאחר את המועד, אם נדחה את הקמת הממשלה עד לאחר ה-16 למאי אלא, להיפך, אנו רוצים למנוע התנגשות ישירה בינינו לבין הבריטים, המקיימים עדיין את שלטונם, החוקי כביכול, לפי המנדט.

אם כן - הם חכו ודחו. ולמה הגיעו? שוב קויימו כל האזהרות שיצאו להלל האויר מבמה אלחוטית זאת. מועצת הבטחון קבלה, ברוב קולות מכריע, את כל ההצעות האמריקאיות. אמריקה מציעה לכנס אספה כללית שלא מן המנין של האו"מ, כדי לדון מחדש בבעית ארץ-ישראל, כלומר, כדי לקבור קבורה רשמית את תכנית החלוקה ולאשר את "משטר הנאמנות" - ומועצת הבטחון קבלה את ההצעה ברוב של תשעה נגד שניים. אמריקה הציעה נוסח החלטה של שביתת נשק צבאית ופוליטית, המהווה שלב להטלת משטר הנאמנות, ומועצת הבטחון אשרה את ההצעה ברוב "מכני" של תשעה קולות. רוסיה התנגדה לשתי ההצעות. אבל רוסיה והמדינות הקשורות אליה הן מיעוט בארגון האומות. ארגון האומות מהווה מכשיר ממושמע בידי מחלקת המדינה האמריקאית.

ההחלטה על שביתת הנשק, כפי שהיא נתקבלה במועצת הבטחון, היא מכה נוספת ואולי אף מכה ניצחת ליסוד החוקי, שעליו בנתה מנהיגותכם את העצמאות העברית. אין זו החלטה על הפסקת האש. זו היא החלטה פוליטית, המחייבת את הסוכנות היהודית להמנע, עד להחלטה חדשה של עצרת האומות, מכל פעולה פוליטית "העלולה לפגוע בזכויותיו ובתביעותיו" של הועד הערבי העליון. במלים אחרות: המוסד העליון של האו"ם כבר חייב את הסוכנות היהודית לא להקים את הממשלה העברית גם לאחר ה-16 במאי. ואם הסוכנות תרצה להיות נאמנה להבטחה, שהיא נתנה לעם ולהחלטה שהיא יזמה בועד הפועל הציוני, הרי היא תפעל מתוך מרידה גלויה בארגון האומות המאוחדות. אנחנו, כמובן, איננו מייעצים לה לא לפעול כך. להיפך, אנחנו אומרים לה: מרדי! כי מאחורי החלטת מועצת הבטחון, מרמה, כחש ובגידה. אבל אתם יודעים את מנהיגיכם. הירהיבו עוז? האם לא ילכו, בסופו של דבר, בעקבות רבי רוזנהיים אשר כל זמן שה"פריץ" התיר מדינה יהודית, היה מוכן להשתתף בממשלתה, ואילו לאחר שאותו "פריץ" אמר "אסור" - חוזר בו רבי יעקב רוזנהיים ועוזב את הממשלה? אין לשכוח שמנהיגיכם הגאוניים טענו זה ארבעה חדשים לנאמנות בלתי מסוייגת ובלתי מותנית להחלטותיו של ארגון האומות. היוכלו עתה להתכחש לתעמולתם, לאחר שעוורונם ומשגם עומדים להפוך אותם, מתוך אירוניה של הגורל, למורדים במלכות האו"ם? כך או אחרת, עובדה היא שההססנות של מנהיגיכם כבר הפכה את הקמת הממשלה העברית מאקט חוקי מבחינת האו"ם, למעשה בלתי חוקי, למעשה אסור.

ועדיין אין זה הסוף. תוצאותיה של המדיניות האומללה של מנהיגותכם הן חמורות יותר. מועצת הבטחון מינתה את בריטניה לאפוטרופוס על שביתת הנשק. הרוב "המכני" במועצת הבטחון כבר נתן למשעבד "מנדט" חדש, בטרם הוא הסתלק מן המנדט הישן. מועצת הבטחון השאירה גם לצבא הכבוש חופש פעולה ונתנה ליגליזציה לכל פעולות הדכוי ששלטון הדמים ינקוט נגד הכוחות העבריים. מועצת הבטחון נתנה ליגליזציה נוספת, ליגליזציה למצור בים, לגרוש מעפילים מחופי הארץ. השועל קאדוגן, הטוען פתאום שעדיין לא נסתיים תפקידה של בריטניה בארץ-ישראל, השיג את כל מבוקשו. ערב חיסולו של השלטון הבריטי האזרחי קבל האויב גושפנקא בין-לאומית חדשה עוד בטרם קבל רוב "מכני" במליאת האו"ם את תכנית הנאמנות, או כל תכנית שעבוד אחרת שנציגי אמריקה ובריטניה יביאו בפני אומרי ה"הן" האוטומטי.

מליאת האו"מ כבר נתכנסה. היא לא תמהר. יש להניח שהיא תספיק להקים את שלטון הכבוש המחודש עד ה-15 במאי. אבל במקרה "הגרוע" ביותר, כלומר, במקרה שלא תספיק, במשך ארבעת השבועות הקרובים, להקים רשות חדשה, לא רשות של בן-גוריון, כי אם רשות של מארשאל-בווין - במקרה זה תפנה עצרת האומות אל בריטניה בבקשה אדיבה להשאר עוד זמן מה בארץ-ישראל. ובריטניה הנאורה, התרבותית, הנאמנה לחוק הבין-לאומי, לא תסרב, כמובן, לדרישתם של עמי התרבות. היא תשאר. ומה תעשה אז הסוכנות העברית? הקמת הממשלה תהיה גם אז - או בעיקר אז - כרוכה בהתנגשות ישירה עם הבריטים, אשר יופיעו כשומרי האוטוריטה המקודשת של ארגון האומות.

הרואים אתם לאן מובילים אתכם המנהיגים, שמחשבתם בהלה והחלטתם - הימנעות מהחלטה? הרואים אתם כיצד החמיצו את כל ההזדמנויות, כיצד עקרו במו ידיהם את הענף עליו ישבו? הרואים אתם כיצד הם קוברים את העצמאות העברית? השמעתם את שרתוק מדבר פתאום על ממשלה עברית אוטונימית - לא עצמאית, כי אם אוטונומית? האין אתם רואים שהם מכשירים את הקרקע לקבלת עול השעבוד, לכניעה סופית?

אזרחי המולדת העברית, נוער עברי, חיילים ולוחמים עברים - אנו קוראים לכם ברגע האחרון, ממש ברגע האחרון, להתנער מפאסיביות המחשבה. אנו קוראים לכם לקום ולשים קץ למסע התבוסנות והכניעה המאיים להפוך אותנו, על סף עצמאותנו, לעבדים, המאיים לעשותנו, על סף החרות, לכלואי גיטו. קומו, איפוא, למרוד במנהיגות התבוסנית. אל יהא הדם השפוך לשוא. היכונו למרוד בכניעה ובנכנעים. המלחמה לשחרור המולדת תימשך. הממשלה העברית קום תקום.

(שודר בקול ציון הלוחמת)

הארגון הלאומי

בארץ ישראל