הממשלה העברית קום תקום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב ניסן התש"ח, 1 במאי 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 325-326
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ארה"ב, בריטניה. תפוצות - הסוכנות היהודית. ממשל - ממשלה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בכרוז מבקר מפקד האצ"ל את הסוכנות היהודית על כך שנמנעים מלהקים מדינה עברית לפני סיום המנדט וטוען כי שהקמת המדינה העברית לא צריכה להיות תלויה בבריטניה. כרוז זה פורסם בסביבות תחילת חודש מאי 1948.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הממשלה העברית קום תקום

הזהר הזהרנו את מנהיגי הסוכנות. כי בהימנעם מהקמת הממשלה העברית, הם עומדים להמיט על עמנו את אסון האסונות: הם עומדים לקבור את העצמאות העברית, שהוכרה, כתוצאה של מלחמת הגבירה של הנוער העברי, על-ידי שלשים ושלש אומות.

הבהר הבהרנו להם, כי הרוב בארגון האומות המאוחדות הוא כלי שרת בידי מחלקת המדינה האמריקאית, וכי צפויה סכנה, שהחלטת האו''מ מ-29 לנובמבר תבוטל או תידחה, ובמקומה תתקבל החלטה, שתייפה את כוחה של בריטניה הנאצית להישאר בארצנו ולהכניסנו לגיטו.

הקמת הממשלה אחרי ה-15 במאי, כלומר, אחרי תאריך חיסול המנדט הבריטי - תאריך שאף היום איננו בטוח - לא תמנע שום התנגשות עם המשעבד הבריטי, שהבטיח לעצמו את "הזכות" להשאיר בארץ את צבאותיו עד ה-1 באוגוסט כביכול. התנגשות זו היתה ונשארה בלתי נמנעת, רק המוכים בסנוורים ציפו שיצליחו להמנע ממנה.

אולם, לפני חודש חודשיים עמדה עדיין מאחורינו החלטה עקרונית של האו''מ; ואילו בעוד שבוע, שבועיים עלולה הכרזת הממשלה העברית להיהפך לאקט של מרידה בהחלטותיו של ארגון האומות המאוחדות. כי בינתיים עובדת במלוא הקיטור מכונת הריביזיה של ארגון האומות. קריץ' ג'ונס כבר הציע להקים "רשות זמנית" שתהיה כה נייטראלית כפי ש"נייטראלי" יהיה הפקיד הבריטי, אשר הנציב הנאצו-בריטי מנה למושלה של ירושלים על סמך יפוי כח מטעם מועצת הנאמנות.

העצמאות העברית עומדת להקבר והסוכנות היהודית, שהטיפה לנאמנות בלתי-מסוייגת לארגון האומות המאוחדות, תעמוד בעוד שבוע ימים בפני ברירה: למרוד או להכנע.

ומה תעשה הסוכנות היהודית? מה היא תעשה, אם ב-14 במאי תודיע בריטניה הנאצית, שהיא מאריכה את שלטונה בארץ-ישראל כדי לאפשר לאו"מ לקבל "פתרון זמני''? ומה תעשה הסוכנות היהודית, אם עד ה-15 במאי יוחלט באו"מ על "הפתרון הזמני", והצבא הבריטי העומד בארצנו יצטווה להטילו עלינו בכח נשקו?

שאלות גורליות הן. לכולנו. לכל העם. ומתוך הכרת אחריותנו הרינו מזהירים את המנהיגות הרשמית בעוד מועד:

כניעה תביא למרד.

ששה ימי מבחן לפנינו ולא יותר. והיה אם בשבת הבאה תצא הבשורה: המדינה העברית קמה לתחיה והיא תלחם נגד כל אויב וצר ומתנכל, יתלכד העם כולו, יתאחד הנוער כולו, ושכם אל שכם ילחם למען ארצנו ולמען עמנו.

אך אם באותו יום תפורסם הכרזת כניעה מחפירה; אם המנהיגות תשלים עם תכסיסי האויב, והעצמאות העברית תיחרב בידיה בטרם קמה - אזי נקום ונמרוד. לא תהא כניעה" אלא מצד מנהיגי ווישי.

הממשלה העברית קום תקום.

והמוני העם והמוני הנוער, שנתנו את מיטב דמיהם לא למען גיטו, כי אם למען מדינה חפשית ועצמאית, יתלכדו סביב דגל החופש, דגל המלחמה, דגל הנצחון.

מנהיגים, היזהרו במעשיכם.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל