המלחמה היא נמנעת – השלום הוא בלתי-נמנע

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התשל"ח, 21 בנובמבר 1977
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים. מדינות - ירדן, מצרים, סוריה. שלמות המולדת - ירושלים. ממשל - כנסת. מורשת ישראל - שואה. ריכוז האומה - שיבת ציון
נאומו המפורסם של בגין בכנסת בעת ביקור הנשיא סאדת במשכן הכנסת
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אדוני היושב-ראש, אדוני נשיאה של מדינת ישראל, אדוני נשיאה של הרפובליקה הערבית של מצרים, מורי ורבותי חברי הכנסת. ברכתנו שלוחה לנשיא ולכל בני דת האסלאם, בארצנו ובאשר הם שם, לרגל חג הקרבן, עיד אל-אד'חה.
החג הזה מזכיר את העקדה. היה זה הניסיון שבו העמיד בורא העולם את אבינו, את אבינו המשותף, באמונתו, ואברהם עמד בניסיון הזה. אולם מבחינת המוסר וקידמת אנוש היה זה איסור של הקרבת קרבנות אדם. שני עמינו, במסורת שלהם הקדמונית, למדו ולימדו את הלאו האנושי ההוא, בעוד העמים סביבנו עדיין הקריבו קרבנות אדם לאליליהם. וכך תרמנו, עם ישראל והעם הערבי, לקדמת האדם וכך אנו מוסיפים לתרום לתרבות אנוש עד היום הזה.
הריני מברך את נשיאה של מצרים לבואו לארצנו ולהשתתפותו בישיבת הכנסת. זמן הטיסה בין קהיר ובין ירושלים קצר, אך המרחק ביניהם היה עד אמש אין-סוף. הנשיא סאדאת עבר את המרחק הזה באומץ לב. אנחנו היהודים יודעים להעריך אומץ לב, ונדע להעריכו אצל אורחנו, כי באומץ לב קמנו ובו נחיה.
אדוני היושב-ראש, האומה הקטנה הזאת, שארית הפליטה של העם היהודי ששבה למולדתנו ההיסטורית, תמיד רצתה בשלום. ומשעלה שחר עצמאותנו ב-14 במאי 1948, ד' באייר תש"ח, בהצהרת העצמאות, במגילת היסוד של חירותנו הלאומית, אמר דוד בן-גוריון: "אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו".
קריאה מן המחתרת
שנה לפני כן, עוד מן המחתרת, בעמדנו במערכה הגורלית על שחרור הארץ וגאולת העם, קראנו לשכנינו בזו הלשון: "בארץ הזאת נחיה יחד ונתקדם יחד לחיי חופש ואושר. שכנינו הערבים, אל תדחו את היד המושטת אליכם לשלום".
אבל חובתי, חובתי, אדוני היושב-ראש, ולא רק זכותי, לקבוע היום על-פי האמת כי ידנו המושטת לשלום לא נתקבלה, ויום לאחר חידוש עצמאותנו, על-פי זכותנו, שהיא נצח ואיננה ניתנת לערעור, הותקפנו בשלוש חזיתות ועמדנו כמעט בלי נשק, מעטים נגד הרבים, חלשים נגד החזקים, כאשר נעשה ניסיון, יום לאחר הכרזת העצמאות, להחניקה באיבה וגם לקרוא קץ לתקוותו האחרונה של העם היהודי בתור ההשמדה והתקומה.
לא, אנחנו איננו מאמינים בכוח, ואנחנו מעולם לא השתתנו את יחסינו עם העם הערבי על כוח. נהפוך הוא, הכוח הופעל נגדנו. בכל שנות הדור הזה לא פסקנו להיות מותקפים בכוח הזרוע כדי להשמיד את עמנו, כדי להרוס את עצמאותנו, כדי לבטל את זכותנו.
אנחנו התגוננו. נכון: אנחנו הגנו על זכותנו, על קיומנו, על כבודנו, על נשותינו ועל ילדינו, נגד ניסיון חוזר ונשנה להפעיל נגדנו את כוח הזרוע, ולא בחזית אחת בלבד. גם זה נכון: בעזרת השם גברנו על כוחות התוקפנות והבטחנו קיום לעמנו, לא רק בדור הזה אלא גם בדורות הבאים.
איננו מאמינים בכוח, אנו מאמינים בזכות, רק בזכות, ומשום כך שאיפתנו מעומק לבנו, מאז ומתמיד עד עצם היום הזה, הוא השלום.
אדוני הנשיא, אדוני נשיאה של מצרים, בבית הדמוקראטי הזה יושבים מפקדים של כל ארגוני המחתרת העברית הלוחמת. הם היו חייבים לנהל מערכת מעטים נגד הרבים, נגד כוח עולמי אדיר. כאן יושבים בכירי המפקדים והמצביאים שלנו שהוליכו מחנות שלמים, מחנות שלמים, לקרב שנכפה עליהם ואלי ניצחון, שהיה בלתי נמנע משום שהם הגנו על הזכות לחיות. הם שייכים למפלגות שונות, יש להם השקפות שונות, אבל בטוחני, אדוני הנשיא, שאבטא את דעת כולם ללא יוצא מן הכלל, שיש לנו שאיפה אחת בלב, רצון אחד בנפש, וכולנו מאוחדים בשאיפה וברצון אלה - להביא שלום, שלום לעמנו, שלא ידע שלום אפילו יום אחד, מאז החילונו שבים ציונה, ושלום לשכנינו, שאנו מאחלים להם כל טוב. ואנו מאמינים שאם נעשה שלום, שלום אמיתי, נוכל לעזור איש לרעהו, בכל שטחי החיים ותיפתח תקופה חדשה במזרח התיכון, תקופת פריחה וצמיחה, פיתוח והתפתחות וגידול כפי שהיה בימי קדם.
תוכן השלום
לכן יורשה לי היום לקבוע מהו תכנו של השלום על-פי הבנתנו. אנחנו מבקשים שלום מלא, אמיתי, תוך התפייסות מוחלטת בין העם היהודי והעם הערבי. לא לשקוע בזיכרונות העבר. היו מלחמות. הייתה שפיכות דמים. נפלו בני דור צעיר מופלאים משני הצדדים.אנו כל ימינו נישא את זכר גיבורינו אשר מסרו נפשם כדי שיום זה יגיע, גם יום זה יבוא. אנחנו מכבדים אומץ לב של יריב ואנחנו נותנים כבוד לכל בני הדור הצעיר בקרב העם הערבי שאף הם נפלו. לא לשקוע בזיכרונות העבר אפילו הם קשים לכולנו. לגבור אליהם. לדאוג לעתיד, לעמינו, לילדינו, לעתיד המשותף שלנו. לראות שבאזור הזה נחיה כולנו יחד, נחיה לדורי דורות, העם הערבי הגדול ומדינותיו וארצותיו והעם היהודי בארצו ארץ ישראל. לכן יש לקבוע מה תכנו של השלום.
הבה ננהל משא-ומתן, אדוני הנשיא, כאנשים בני-חורין, על חוזה שלום ובעזרת השם, כך אנו מאמינים באמונה שלמה, יבוא היום ונחתום עליו, בכבוד הדדי ואז נדע שתמה תקופת המלחמות, הושטנו יד איש לרעהו, לחצנו יד איש של רעהו, והעתיד יהיה מזהיר לכל עמי האזור. ראשית חכמה בחוזה שלום - ביטול מצב המלחמה.
הסעיף הראשון
אני מסכים, אדוני הנשיא, שאתה לא באת אלינו ואנחנו לא הזמנו אותך לארצנו כפי שמקובל לומר בימים האחרונים, כדי לתקוע טריז בין עמי ערב. איך מישהו התחכם, על-פי האימרה בימי קדם Divide et Impera ישראל איננה רוצה למשול ואיננה רוצה להפריד. אנו רוצים בשלום עם כל שכנינו, עם מצרים ועם ירדן ועם סוריה ועם לבנון. אנו רוצים לנהל משא-ומתן. אין צורך להפריד בין חוזה שלום ובין ביטול מצב המלחמה. איננו מציעים זאת ואיננו מבקשים זאת. נהפוך הוא. הסעיף הראשון בחוזה שלום הוא ביטול מצב המלחמה ולעולמים. אנחנו רוצים להקים יחסים נורמאליים בינינו, כפי שהם קיימים בין כל העמים אפילו אחרי כל המלחמות. למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה היא נמנעת. השלום הוא בלתי נמנע.
עמים רבים ניהלו מלחמות ביניהם ולפעמים השתמשו במושג האווילי "אויב מצרי". אין אויבים מצריים. לאחר כל המלחמות בא הבלתי נמנע - השלום . לכן אנחנו מבקשים לקבוע בחוזה שלום קשרים דיפלומאטיים כנהוג בין עמי תרבות.
שני דגלים
היום מתנוססים בירושלים שני דגלים - הדגל המצרי והדגל הישראלי. ראינו יחד, אדוני הנשיא, את הילדים הקטנים שלנו מניפים את שני הדגלים. הבה נחתום על חוזה שלום ונקבע מצב כזה לתמיד, גם בירושלים וגם בקהיר. אני מקווה שיבוא יום והילדים המצריים יניפו את שני הדגלים הללו. יהיה לך, אדוני הנשיא, שגריר נאמן בירושלים ויהיה לנו שגריר בקהיר, ואפילו יתעוררו בינינו חילוקי דעות אנו נברר אותם כעמים בני תרבות על-ידי שליחינו המוסכמים.
אנו מציעים שיתוף פעולה כלכלי לפיתוח ארצותינו. במזרח התיכון יש ארצות מופלאות, אלוהים כך יצר אותו, נווה מדבר, אבל יש בו גם מדבריות ואפשר להפרותם. הבה ונשתף פעולה בשטח הזה. נפתח את ארצותינו, נבטל עוני, רעב, חוסר קורת-גג, נעלה את עמינו לדרגה של מדינות מפותחות ואל יקראו לנו מדינות מתפתחות. עם כל הכבוד אני מוכן לאשר את דבריו של הוד מעלתו מלך מרוקו אשר אמר גם בפומבי כי אם יקום השלום במזרח התיכון הרי השילוב של הגאון הערבי והגאון היהודי יחד יכולים להפוך את האזור הזה לגן-עדן עלי אדמות. הבה ונפתח את ארצותינו לתנועה חופשית. תבואו אתם אלינו ונבקר אנחנו אצלכם.אני מוכן להודיע, אדוני היושב-ראש, היום הזה, שארצנו עומדת פתוחה לפני אזרחי מצרים. אינני מתנה הודעה זו בשום תנאי מצידנו. אני חושב שמין הדין ומן הצדק שתהיה בעניין זה הודעה הדדית. אבל כפי שיש דגלים מצריים ברחובותינו כן יש היום משלחת מכובדת ממצרים בבירתנו וארצנו, וירבו המבקרים. פתוח יהיה גבולנו לפניכם וכן כל הגבולות האחרים, וכפי שציינתי, זאת אנחנו רוצים בדרום, בצפון ובמזרח.
לכן אני מחדש את הזמנתי לנשיא סוריה ללכת בעקבותיך, אדוני הנשיא, ולבוא אלינו כדי לפתוח במשא-ומתן על השכנת שלום בין ישראל לבין סוריה ועל חתימת חוזה שלום ביניהן. צר לי לומר שאין הצדקה לאבל שהם הכריזו מעבר לגבולנו הצפוני. נהפוך הוא, ביקורים כאלה, קשרים כאלה, בירורים כאלה יכולים וצריכים להיות ימי שמחה, ימי התרוממות רוח, לכל העמים.
אני מזמין את המלך חוסיין לבוא אלינו ולדון עמנו על כל הבעיות העומדות לדיון בינו ובינינו. גם דוברים אמיתיים של ערביי ארץ-ישראל אני מזמין לבוא ולקיים עמנו שיחות בירור על עתידנו המשותף, על הבטחת חירות האדם, הצדק החברתי, השלום, הכבוד ההדדי.
קשר נצחי
אם יזמינו אותנו לבוא לבירותיהם ניענה להזמנתם. אם יזמינו אותנו לפתוח במשא-ומתן בדמשק, רבת-עמון ובירות נלך לבירות הללו כדי לנהל שם משא-ומתן. איננו רוצים להפריד. אנחנו רוצים שלום-אמת עם כל שכנינו והוא מתבטא בחוזי שלום על תכנם כפי שהבהרתי אותו.
אדוני היושב-ראש, חובתי היום לספר באזני אורחינו ובאזני העמים הצופים בנו והמקשיבים לדברינו על הקשר בין עמנו לבין הארץ הזאת. הנשיא הזכיר את הצהרת בלפור. לא, אדוני, לא נטלנו שום ארץ נוכריה. שבנו למולדתנו. הקשר בין עמנו לבין הארץ הזאת הוא נצחי. הוא קם בימי דמדומים בהיסטוריה האנושית. הוא לא נותק מעולם. בארץ הזאת הקימונו את תרבותנו, פה חזו נביאינו שדבריהם המקודשים השמעת היום הזה, פה השתחוו מלכי יהודה וישראל, פה היינו לעם, פה הקימונו ממלכתנו ומשגלינו מארצנו משום הכוח שהופעל נגדנו ומשהתרחקנו מעל אדמתנו לא שכחנו את הארץ הזאת אפילו ליום אחד. התפללנו אליה, התגעגענו אליה, האמנו בשיבתנו מן היום בו נאמרו המלים: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, אז יימלא שחוק פינו ולשוננו רינה". השיר ההוא חל על כל גלויותינו, על כל ייסורינו, הנחמה של שיבת ציון אשר בוא תבוא.
ביד ושם
זכותנו זו הוכרה. הצהרת בלפור הוכללה במנדט שהוכר על-ידי אומות העולם, לרבות ארצות-הברית של אמריקה. בהקדמה לאותו מסמך בין-לאומי מוכר נאמר: "בזאת ניתנה הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי בפלשתין (או בעברית ארץ ישראל) ולסיבות למען הקמה מחדש של הבית הלאומי בארץ זו (כלומר בארץ ישראל)".
ב-1919 זכינו גם להכרת זכות זו מידי דוברו של העם הערבי. בהסכם של ה–3 בינואר 1919, אשר נחתם על-ידי האמיר פייסל וחיים וייצמן, נאמר: "מתוך מודעות לקרבה הגזעית והקשרים העתיקים הקיימים בין הערבים והעם היהודי ומתוך הבנה כי הדרך הבטוחה ביותר להגשמת שאיפותיהם הלאומיות היא שיתוף הפעולה ההדוק ביותר בפיתוח של המדינה הערבית ושל ארץ ישראל". ואחר באים כל הסעיפים על שיתוף פעולה בין המדינה הערבית לבין ארץ ישראל. זו זכותנו. קיומה - האמת.
מה קרה לנו כאשר נלקחה מאתנו מולדתנו? ליוויתיך הבוקר, אדוני הנשיא, ל"יד ושם". במו עיניך ראית את אשר עלה בגורלו של עמנו כאשר מולדת הזאת שלו ניטלה ממנו.
אין לספר. שנינו הסכמנו, אדוני הנשיא, שמי שלא ראה בעיניו את כל הקיים ב"יד ושם" אינו יכול להבין את אשר אירע לעם הזה כאשר היה נטול מולדת, גזול מולדתו שלו. שנינו קראנו מסמך מה- 30 בינואר 1939, שם מופיעה המלה "פערניכטונג" – אם תפרוץ מלחמה יושמד הגזע היהודי באירופה. גם אז אמרו לנו: אין לשים לב לדברים. כל העולם שמע. איש לא בא להצלתנו, לא בתשעת החודשים הגורליים, המכריעים, מאז הושמעה ההודעה אשר כמותה לא ניתנה מאז ברא אלוהים את האדם והאדם יצר את השטן, וגם בשש השנים ההן כאשר מיליונים בני-עמנו, ובתוכם מיליון וחצי מיליון ילדי ישראל הקטנים, הושמדו בכל המיתות המשונות. איש לא בא להצלתנו, לא מן המזרח ולא מן המערב. ומשום כך אנחנו נשבענו שבועת אמונים, כל הדור הזה, דור ההשמדה והתקומה: לעולם לא נעמיד עוד בסכנה את עמנו, לעולם לא נעמיד את נשותינו ואת ילדינו אשר חובתנו להגן עליהם - אם יש הכרח בכך, גם במחיר חיינו - בטווח אש השמדה של אויב.
חובתנו לדורות
ועוד. מאז, חובתנו לדורי דורות לזכור שדברים מסויימים הנאמרים כלפי עמנו עלינו לקחת אותן במלוא הרצינות ואסור לנו, חלילה לנו, למען עתיד עמנו, לקבל עצה כשלהי שלפיה אין להתייחס לדברים אלה ברצינות.
הנשיא סאדאת יודע, וידע מפינו לפני בואו לירושלים, כי לנו יש עמדה שונה מזו שלו לגבי גבולות בקבע בינינו ובין שכנינו. אולם אני קורא לנשיא מצרים ולכל שכנינו: אל נא תגידו -אין, לא יהיה, משא-ומתן על דבר כלשהו. אני מציע, על דעת הרוב המכריע של הפרלמנט הזה, שהכול יהיה נתון למשא-ומתן.אחריות חמורה נוטל על עצמו מי שאומר: ביחסים בין העם הערבי או העמים הערביים בסביבה לבין מדינת ישראל יש דברים שצריך להוציא אותם ממשא-ומתן. הכול ניתן למשא-ומתן. שום צד לא יגיד את ההיפך. שום צד לא יגיש תנאים מוקדמים. בכבוד ננהל את המשא-ומתן.אם יש בינינו חילוקי-דעות, אין זה דבר יוצא דופן. מי שלמד תולדותיהן של מלחמות ואת קורותיהם של חוזי שלום יודע שכל משא-ומתן על חוזה שלום החל מחילוקי-דעות בין הצדדים ותוך המשא-ומתן הם הגיעו להסכם שאפשר את האקט של חתימת הסכם או חוזה שלום. בדרך הזאת אנחנו מציעים ללכת. ננהל את המשא-ומתן כשווים עם שווים. אין מנוצחים ואין מנצחים. כל עמי האזור שווים וכולם יתייחסו איש אל רעהו בכבוד. וברוח זו של פתיחות, של נכונות להקשיב איש אל רעהו, לעובדות, נימוקים והסברים, עם כל ניסיון השכנוע האנושי, המקובל - הבה ננהל את המשא-ומתן כפי שאני ביקשתי ומציע לפתוח בו, להמשיך בו, להמשיך בו בהתמדה עד אשר נגיע לשעת הרצון של חתימת חוזה השלום בינינו.
אנחנו לא רק מוכנים לשבת עם נציגי מצרים ועם נציגי ירדן, סוריה ולבנון - אם תרצה בכך - בוועידת שלום בז'נבה. אנחנו הצענו לחדש את ועידת ז'נבה על יסוד שתי החלטותיה של מועצת הביטחון, 242 ו- 338. אדרבה, אם יש בינינו בעיות עדי זימונה של ועידת ז'נבה, נברר אותן היום ומחר, ואם נשיאה של מצרים ירצה להוסיף ולברר אותן בקהיר - אדרבה; אם במקום ניטראלי - אין התנגדות. בכל מקום. הבה נברר - עוד לפני התכנס ועידת ז'נבה - את הבעיות שיש שלבררן בטרם זימונה, ועינינו תהיינה פקוחות ואזנינו תהיינה קשובות לכל הצעה ,לכל הצעה.
הרשה לי לומר מלה על ירושלים. אדוני הנשיא, התפללת היום בבית התפילה המקודש לדת האסלאם ומשם הלכת אל כנסיית הקבר הקדוש. נוכחת לדעת, כפי שכל באי עולם יודעים: מאז הייתה זו העיר שחוברה לה יחדיו קיימת גישה חופשית לחלוטין, ללא כל הפרעה וללא כל מכשול, לבני כל דת אל המקומות המקודשים לה. תופעה חיובית זו לא הייתה קיימת 19 שנה. היא קיימת כ - 11 שנה ואנחנו יכולים להבטיח לעולם המוסלמי ולעולם הנוצרי, לכל העמים, שלעולם תהיה גישה חופשית למקומות המקודשים לכל דת.
אנו נגן על זכות גישה חופשית זו, כי בכך אנו מאמינים – השווי זכויות של האדם והאזרח ובכבוד לכל אמונה, לכל אמונה.
אדוני היושב-ראש, זה יום מיוחד לבית-הנבחרים שלנו ובוודאי לשנים רבות ייזכר היום הזה בתולדות עמנו, גם בתולדותיו של העם המצרי, אולי גם בתולדות האומות. והיום הזה, מורי ורבותי חברי הכנסת, אשא תפילה, שאלוהי אבותינו המשותפים ייתן בנו חכמת הלב הדרושה כדי התגבר על קשיים ומכשולים, על דברי הסתה ופגיעה; ובעזרת השם נגיע ליום המיוחל, שאליו כל עמנו מתפלל - השלום. כי אמנם כן נעים זמירות ישראל אמר: "צדק ושלום נשקו". והנביא זכריה: "והאמת והשלום אהבו".