המיעוט בעם משחק תפקיד הרוב בכנסת: "חוק כהונת הכנסת" הועבר ברוב הקואליציוני

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשי"א, 17 בנובמבר 1950
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 8
העיתון מדווח על הדיון בכנסת ב16/11 שבו הועבר חוק המאריך את תקופת הכנסת הראשונה ל4 שנים. בגין הציע לקבוע חוק שיקבע את יחסי הגומלין בין הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת.