המיעוט בעם משחק תפקיד הרוב בכנסת: חוק כהונת הכנסת הועבר ברוב הקואליציוני

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשי"א, 17 בנובמבר 1950
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 8
נושאים:
ממשל - הפרדת רשויות, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת. משפט - הצעות חוק, ועדת חוק חוקה ומשפט, חוקה
העיתון מדווח על הדיון בכנסת ב16/11 שבו הועבר חוק המאריך את תקופת הכנסת הראשונה ל4 שנים. בגין הציע לקבוע חוק שיקבע את יחסי הגומלין בין הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת.