המיליציה של בווין

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התש"ז, 20 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 127-128
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי. זכויות אדם - ממשל צבאי
בכרוז זה מבקר מפקד האצ"ל את "ההגנה" בחריפות, עד כדי כך שמכנה אותם המיליציה של בווין (מיליציה- מושג ידוע לשמצה, אשר היה שמה של המשטרה החשאית של צרפת בשלטון וישי).בטענה, שהארגון מסייע לשלטון הבריטי להשליט את שלטון הדמים שלו כשמנעו את הפצצתה של המפקדה הבריטית בבית הדר. בית הדר מסמל עבור האצ"ל והעם את סמל השעבוד ו"ההגנה" רכשה את בוז העם בשל העזרה שהם נותנים לשלטון הדמים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 המיליציה של בווין

בלבה של העיר העברית עומד סמל השעבוד. בית עברי גדול נשדד ע"י האויב ונהפך למרכז הדכוי והרצח. מן המפקדה הנאצו-בריטית ב"בית-הדר" נתנו, בימי המצב הצבאי, הפקודות לדכא את האוכלוסיה. לשלול ממנה את חרותה, להחניק את כלכלתה ולהרעיב את ילדיה. מן המפקדה הזאת יצאו ההוראות לחפושי נשק ולמאסרים ההמוניים ביום ה-29 ליוני. המפקדה הזאת מחזיקה את תל-אביב בצבת אימה והדכוי. לא פעם ולא שתים נשמע ממנה קול יריות-וליד גדרות התיל, המקיפות אותה, נופל שדוד אזרח עברי. סרטן הוא בגוף העיר העברית וחרפה בלתי-נסבלת.

והנה תוכננה התקפה על "איזור הבטחון" הנאצו-בריטי כדי להרסו עד היסוד. כי אין מקום במולדת העברית למרכזי הטירור הבריטי, ולא יהיה בטחון למשעבדים, השוללים לא רק את בטחון החיים, כי אם את החיים עצמם מאת אחינו במולדת ובתפוצות. לו התקפה זו היתה מבוצעת, היה נופל לא רק "בית הדר"; היתה הנופלת כל השליטה הבריטית בארצנו. שארית בטחונם היתה נהרסת ללא שיור.

אבל לא ינום ולא ישן שומר בווין. יש בארץ ארגון אחד, גדול ומסונף, השומר לבל יאונה כל רע למגרשי מעפילים ורוצחי אחים. עוד אשתקד דרש ארגון זה, בכנותו את עצמו בשם "מהפכנים להפציץ ולהחריב מפקדה בריטית אחרת. עוד אשתקד הוא שלח חבריו למוות, כדי להפציץ מרכזי טירור נאצו-בריטיים. ואילו היום שלח את חברו למוות, כדי להוכיח לעולם כולו, כי אכן קמה והיתה בארץ מיליציה של בווין. המיליציה תהא נאמנה מאד. היא תדאג לכך שמפקדות נאצו-בריטיות תוכלנה בשקט גמור להמשיך לגרש, לרצוח, להתעלל, לדכא. היא אומרת: אהבתי את אדוני. טוב לי עם מכשיר העבדות וסמל השעבוד בעיר העברית. המפקדה הבריטית צריכה להיות ב"בית-הדר" העברי. לא נתן לנגוע בה, אנחנו, מגיני-בווין.

כדי ליפות במקצת את מעשה הבגידה החדש, מספרים הבוויניסטים, כי בהתקפה היו נפגעים אזרחים עברים. והרי זה אחד השקרים השפלים שלהם. אף אזרח עברי לא היה נפגע בהתרסק בית המפקדה הבריטית: דאגנו לכך - כשם שדאגנו לכך, שרק תל-אבנים ישאר ממבצר העריצות.

"סכלנו", צועקים הבוויניסטים. מה סכלתם, עבדים נרצעים? סכלתם התקפה על שלטון האויב, המשעבד את עמכם, המשעבד גם אתכם. והוא, כמובן, ישלם לכם. במטבע קשה ישלם. עוד כמה "גבורים" שלכם יחוננו על-ידי האויב ויוצאו בחסדיו מבית הכלא. אבל, יחד עם זה, יופיע "חוק המים", יגורשו המעפילים ויתוכננו תכניות, כיצד להכניסכם לגיטו. ואתם, כאשר נכנעתם, כן תכנעו.

הידד. המיליציה של בווין! בוז יבוז לך בלבו פנימה האויב על העזרה שאת מגישה לו, כשם שהיטלר בז לכל הקוויזלינגים שלו. בוז יבוזו לך כל בני העם באשר הם שם, וביחוד במחנות הריכוז; בוז יבוז לך כל הנוער העברי. וברחבי העולם יוגד: ווישי ודארלאן לא רק בצרפת היו; גם בארץ-ישראל הם ישנם. אך אם את חושבת, המיליציה של בווין, שתסכלי את המלחמה - אינך אלא טועה. אולי תצליחי אי פה אי שם להפריע לנו ולסייע ביד המשעבד. אבל אנו נדע, על אפך וחמתך, להוריד מהלומות על ראש האויב. שברך, המיליציה של בווין, בוז כללי; שכרנו - החרות.