המיבצע וערכו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 105-106
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, פעולת חבלה, תנועת המרי
בכרוז זה מתוארת הפעולה אשר ארעה בתחילת חודש ניסן בה פוצצו אחד עשר גשרים.למרות הקושי הרב לביצוע הפעולות מטרת המבצע הושגה וכל הגשרים הופצצו. כרוז זה פורסם בסביבות חודש אפריל 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

המלחמה תמשך - הנצחון יבוא

המיבצע וערכו

בימי ניסן הראשונים יצאנו שוב להלום בשלטון הדכוי הבריטי. על חיילינו הוטל תפקיד, שערכו המדיני עמד ביחס ישיר לקשיי ביצועו. הם נשלחו לנתק את דרכי התחבורה האיסטרטגיות, העוברות מדרום לצפון. והימים ימי מתיחות בין-לאומית רבה. צבא בריטי נוהר לגבולות תורכיה ופרס; צבא בריטי עוזב בסיס אחד שעורער בתוקף ההתפתחות המדינית, כדי לתקוע יתד בבסיס שני. בכל המערכה הזאת מהווה ארצנו אחת מנקודות התורפה, דרכה עוברים החילות וציודם הכבד; על אדמתה נתקעים האהלים של כוחות השעבוד שוב, איפוא - אחרי ההתקפה על שדות התעופה - היה צריך להוכיח, כי למוקש תהיה לשליטים הבריטים ארצנו המשועבדת, כי חייל המחתרת העברי יתקיף ויוסיף, בכל התנאים להתקיף את העורקים החיוניים ביותר במערכת האיסטרטגיה שלהם, הניבנית נגד העם העברי ועל חשבון חרותו.

התפקיד היה קשה מאוד, אולי קשה יותר מאשר בזמן מן הזמנים מיום ההתקפה על שדות התעופה הוטל על דרכי הארץ עוצר לילה משש עד שש אין כביש, שאפשר יהיה לחצותו, מבלי להיתקל במשמרות משוריינים של צבא האויב האובייקטים שסומנו מרוחקים מאוד. כדי להגיע אליהם בחשכת הלילה. צריך לנדוד עם מטענים כבדים של נשק, ציוד וחמרי נפץ. על האובייקטים עצמם, גשרי הרכבת ותחנותיה, הותקנו שמירות מבוצרות והופקדו משמרות מזויינים. לאורך מסילות הברזל עוברים הכבישים הראשיים, שמאחוריהם חונים מחנות צבא גדולים.

חרף כל הקשיים, עשו חיילינו את חובתם עד תומה פעולתם שוב לא היתה פעולת חבלה רגילה. בכל קטע וקטע, שבו פעלו, נתקלו באש מרוכזת; עמדו, תוך כדי מילוי התפקיד, תחת מטר של אש והשיבו אש. ליד יבנה הדפו חיילינו כוחות צבא ממונעים, שהמשיכו להמטיר כדורים ממרחק בטוח (להם), אך לא ניסו עוד להתקרב, ולהתקיף, לאחר שנערכה להם קבלת פנים במוקשי דרכים, ברימוני-יד ובמכונות-יריה. באשדוד נערכה התקפת מצח על התחנה המוגנת. ויחידה קטנה שלנו השתלטה על משמר של 15 נוטרים מזויינים ופרקה מעליהם את נשקם. שם, וכן בקטעים אחרים, ניתנה תשובה ניצחת לסוכן הנאצי בעבר ולסוכן הבריטי דהיום, לג'מאל חיסייני, שטען בהתרברבות אוריינטאלית, כי בצאת הצבא הבריטי מארץ-ישראל, יידעו הערבים להסתדר במהרה עם היהודים הללו... ותשובה לא פחות ברורה, ניתנה גם לאדוניו הבריטיים. בלילה אחד עפו באויר 11 גשרי רכבת גדולים וקטנים. תחנת רכבת הושמדה והוצאה מכלל שימוש. העוצר לא הועיל; מגדלי השמירה לא עזרו; מחנות הצבא לא מנעו. המטרה, הצבאית והפוליטית, הושגה במלואה.