המטרה – התקרבות הקצוות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אייר התשכ"ד, 1 במאי 1964
מתוך:
עמוד 9
נושאים:
חירות האדם - חירות כלכלית. תיקון החברה - חמשת מ"מים, צמצום פערים. השקפות חיים - ליברליזם, קומוניזם
קטע מתוך השקפת חיים השקפה לאומית העוסק בתיקון החברה.