המחתרת וועדת החקירה מטעם האו"ם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ז, 1 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 110-112
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדינות - ארה"ב. ממשל - ועדת חקירה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" מפקד האצ"ל מודיע כי לא נשקפת לנציגי האו"ם אף סכנה מטעם המחתרת בעת שהותם בארץ. עוד נטען בשידור, שעל אף העובדה שאין סכנה לחברי הוועדה מצד האצ"ל, המנדט הבריטי ינסה להשלות את חברי המשלחת, באמצעות הבלשים והשוטרים שיציבו סביבם, כי הם כביכול מגנים על חייהם מפני מחיילי המחתרת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 המחתרת וועדת החקירה מטעם האו"ם

בימים הקרובים יגיעו לארצנו חברי ועדת החקירה מטעם ארגון האומות המאוחדות. על סמך הנסיון, שנרכש בימי שהותה של הועדה     האנגלו-אמריקאית, אפשר להניח בודאות, כי שלטונות הכבוש הנאצו-בריטיים, יסתערו על חברי הועדה הבין-לאומית ועל עוזריהם, בספורי זוועה על תכניות התנקשות בחייהם מצד ה"טירוריסטים". כדי להגן, כביכול, על חייהם, יוקפו נציגי אחת-עשרה האומות בלשים בריטים, שלא ירשו להם לזוז אפילו צעד אחד בלי לווי "שומרי ראש".

המגמה של ספורי האימים ושל "אמצעי הבטחון" הללו ברורה לכל. גם ברטלי קראם, מחברי הועדה האנגלית-האמריקנית, גילה אותה בספרו. הוא ידע, כי שום סכנה אינה נשקפת לא לו ולא לחבריו בוועדה, יהיו אלה מי שיהיו. רק שאיפת המשעבדים להציג את המחתרת העברית כ"קבוצת יורים", הנטולה שורש פוליטי, ושאיפתם להתחקות אחרי צעדיהם של חברי הוועדה - השאיפה, האופיינית לכל. מדינה טוטאליטרית, לרגל ולבלוש אחרי מבקרים בעלי עין פקוחה - הן שגרמו להקפת חברי הועדה בועדת כלבי-גישוש (על שתים) תחת האמתלה של "הבטחת חייהם מפני התנקשות".

אין ספק, כי המחזה העגום הזה יחזור גם ביחס לחברי הוועדה הבין-לאומית. על כן הננו מוצאים לנכון, כבר היום, ערב בואם לארצנו, להודיע ולהכריז, כי שום סכנה אינה נשקפת להם מצד לוחמים עברים. אמנם הננו משוכנעים, כי הודעה זו אינה דרושה לחברי הוועדה להרגשת בטחונם האישי; הם, כמובן, יודעים, כי תכניות התנקשות בהם, בעוזריהם, או במשרדיהם, יכולות להיוולד רק במוחותיהם של פרובוקאטורים בריטיים, וכי המחתרת העברית. הלוחמת באויב הבריטי ורק בו, יודעת לכבד אורחים. אך מסרנו את ההודעה הנ"ל, מפני שאנו רוצים כי חברי הוועדה ידעו מראש שהבלשים והשוטרים שיסובבום - לא למען ערוב לבטחונם, שאיש אינו מסכן אותו, נשלחו, כי אם למען רגל אחרי צעדיהם, קשריהם, מכתביהם וכו'. ייזהרו נא חברי הוועדה הבין-לאומית מפני עיניהם הבולשות וידיהם הזריזות של "מלאכי הבטחון" הבריטיים.

באשר לתנאים הכלליים, שישררו בארץ בזמן עבודתה של הוועדה, הרי הם תלויים בכך, אם הוועדה, בתור ביאות-כח של ארגון האומות המאוחדות, תצליח להטיל את מרותן של האומות המאוחדות על שלטון הכיבוש הבריטי בקשר להחלטה של האסיפה הכללית. אם הוועדה תמנע שמוש בכח מצד האויב ביחס למעפילים עברים, שבויים עברים וכו' - היא תמנע באופן אוטומאטי התקפות צבאיות של המחתרת. אך אם בעצם ימי שהותה ועבודתה של הוועדה יוסיף האויב להפר את החלטת ארגון האומות המאוחדות, תהא זו חובתה של המחתרת להשיב בכח על כח.

המפתח בידי הוועדה עצמה.

(שודר בקול ציון הלוחמת)