המחתרת והגורמים העולמיים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"ח, 30 בנובמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 81-82
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ארה"ב, בריטניה, ברית המועצות (רוסיה). שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מחתרות - הגנה, תנועת המרי. תפוצות - הסוכנות היהודית, הקונגרס העולמי. בטחון - מלחמת העצמאות. ממשל - ממשלה. ריכוז האומה - שיבת ציון. שלום , הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" טוען מפקד האצ"ל שלעומת מלחמת המחתרת בבריטים, שגרמה למספר מדינות (בניהן ברית המועצות וארצות הברית) להתנגד למנדט הבריטי ולתמוך במדינה העברית, הסוכנות היהודית מוליכה שולל את העם באמצעות תוכנית החלוקה. מכיוון שתוכנית החלוקה תבתר את ארץ ישראל, תפגע ביכולת הקליטה של יהודי התפוצות ולא תבטיח את השלום בארץ ישראל.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 המחתרת והגורמים העולמיים

המלחמה שתפרוץ יכולה לשנות הכל

א' -  מלחמת המחתרת העברית, שהביאה לידי פשיטת הרגל של השלטון הבריטי בארצנו, הכריחה את בריטניה להביא את בעית ארץ-ישראל בפני ארגון האומות המאוחדות ולהצהיר על נכונותה לחסל את שלטונה ולפנות את צבאותיה.

ב' -  מלחמתנו העקבית, שנמשכה על אף כניעתה של הסוכנות וה"הגנה" אחרי ה-29 ליוני 1946, היא שהחדירה בקרב כל הגורמים הבין-לאומיים את ההכרה, כי השלטון הבריטי בארץ-ישראל, אין לו עוד זכות קיום ויש לחסלו במהירות.

ג' -  על המצב שנוצר בארץ-ישראל בעקבות מלחמת השחרור העברית, הסתמכו הנציגים של ברית-המועצות, של ארצות-הברית, של פולין ושל מדינות אחרות, בכדי להוכיח לרוב חברי ארגון האומות המאוחדות:

1. כי אסור בשום פנים ואופן להשאיר את ה"סטטוס-קוו" בארץ-ישראל, המבוסס על הספר הלבן משנת 1939 ועל משטר אוטוקרטי של מדינת משטרה, שנגדו מתקוממים בעוז תושבי הארץ.

2. כי חיסול השלטון הבריטי ומציאת פתרון לשאלת ארץ-ישראל, אינם סובלים כל דחוי.

ד' -  כל העובדות הללו שרירות וקיימות וגלויות לעיני כל משקיף בלתי משוחד. הן תהיינה עוד יותר מובנות מפרספקטיבה היסטורית.

ה' -  אולם פתרון החלוקה, שאליו חתרה הסוכנות היהודית אף בניגוד להחלטותיהם של המוסדות אשר בפניהם היא אחראית: הקונגרס הציוני ואסיפת הנבחרים - לא יפתור אף אחת משלוש הבעיות ההיסטוריות שבהן כרוכה שאלת ארץ-ישראל.

פתרון זה לא יפתור:

1. את בעית העם היהודי.

2. את בעית המולדת היהודית.

3. את בעית השלום בארץ-ישראל.

ו' -  מדינת החלוקה לא תהא מסוגלת לקבל ולקלוט אלא מתי מעט מקרב מיליוני בני עמנו, שירצו ויוכרחו לשוב ציונה. אולם דוקא הקמתה של מדינה יהודית תגדיל במישרין הן את מספר היהודים שירצו לשוב למולדתם והן את מספרם של אלה שיוכרחו לנטוש את הגולה. התוצאה הבלתי נמנעת ממצב זה תהא: לחוץ המוני, ששום הגבלות מבישות של ממשלה יהודית לא תוכלנה לעמוד בפניו והכרח התפשטות.

ז' -  המולדת היהודית, כמולדתה של כל אומה, היא שלמות היסטורית,  היא  Res sacra extra commercium. . ביתורה של מולדתנו הוא בלתי חוקי. הסכמת מוסדות יהודיים למעשה בלתי חוקי זה אף היא בלתי חוקית ולא תחייב את עמנו, שיוסיף להלחם למען שחרור מולדתו כולה.

ח' -    החלוקה לא תבטיח את השלום בארץ.

מבחינת הערבים קיימות רק שתי אפשרויות: או שירצו ויוכלו לקום בנשק נגד ממשל עברי, או שלא ירצו ולא יוכלו להלחם בממשל עברי. במקרה הראשון יילחמו גם נגד מדינה החלוקה; במקרה השני לא היו נלחמים גם נגד ממשלה עברית בכל ארץ-ישראל.

ט. -  החלום על צבא בין-לאומי, שיכפה בשם האו"ם את תכנית החלוקה, התנדף, כפי שהזהרנו עוד לפני חדשים מספר. במלחמה שתפרוץ נצטרך לעמוד לבדנו עם קריאת שלום תיאורטית של מליאת האו"מ, קריאה שערכה הממשי כבר נבחן במקומות אחרים.

י' -  אולם אין ספק, שאם מלחמה זו תפרוץ - והבריטים יעשו את הכל כדי שתפרוץ - תהיה זו מלחמה על עצם קיומנו ועתידנו. ובמלחמה כזו יהיו כל הכחות העברים מאוחדים. היא יכולה לשנות את הכל.