המועצה השניה של תנועת החרות נפתחה אתמול בירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' טבת התש"י, 28 בדצמבר 1949
מתוך:
עמוד 1,3
נושאים:
מדינות - בריטניה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלמות המולדת - ירושלים. אישים - משה שרת
העיתון מביא מדברי בגין בפתיחת המועצה השניה של תנועת "חרות" ב27/12 בקולנוע אוריון בי"ם . בגין סקר את המצב המדיני והכלכלי של המדינה. והצביע על מדיניותה הלא עקבית של הממשלה שגרמה לבידודנו בעולם. בגין מחה על שבריטניה זוממת להפוך אותנו לפרובינציה בריטית . בגין הדגיש את מחויבותה של התנועה לחקיקת חוקה וכמו כן יצא נגד נגע הפרוטקציוניזים השורר בצבא.