המהפכן

מאמר עיתון
פורסם בתאריך:
כ' תמוז התרצ"א, 5 ביולי 1931
נושא:
אישים - הרצל
מאמר של מנחם בגין לציון יום פטירתו של הרצל. המאמר פורסם בעתון חד־פעמי שיצא לאור על ידי אביו של מנחם בגין, זאב דב, בעיר בריסק, לציון יום השנה לפטירתו של חוזה המדינה המאמר נכתב ביידיש, ועד כה, הוא המאמר המוקדם ביותר שאנו מכירים של מנחם בגין.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

כל מהפכה מאבדת את תאוות הלחימה שלה ואת יכולתה עם הגיעה למטרתה הקרובה. היא הורסת את כל הדפוסים הישנים ויוצרת חדשים – משלהּ.

הדפוסים החדשים, ששונו באופן רדיקלי, גם הם מתיישנים, התוכן נשאר כשהיה – המהפכה ניצחה, אבל בה בעת נחלה מפלה, משום שכל אלה שקודם ניצבו מלאי התלהבות בראש המתקפה, ממשיכים עכשיו הלאה, כשהם נאלצים לעבור למגננה יום-יומית פרוזאית כנגד... מהפכות חדשות. בשעה שהיא מאבדת את קצב לחימתה, מאבדת התנועה המהפכנית כולה גם את זכות קיומה. כך מלמדת ההיסטוריה.

גם הרצל יצר מהפכה.

הוא הטיל לתוך סמטאותיו המזוהמות של הגטו את הכרוז, שאמור היה לעקור את תושביו מייאוש נורא: מדינת יהודים! בפני הנשמה היהודית המיוסרת שחייתה רק עם ההווה, עם ההווה הגלותי לכאורה, הוא התווה עתיד חופשי ומלא אור – מדינה יהודית. בפני העם הנודד והמפוזר הוא הציג נקודת-מפגש עצמאית בארץ, שקשורה כל כך למהותו של העם – ארץ-ישראל, מדינה יהודית שבה דוברים את שפת התנ"ך כלילת היופי שקמה לתחיה.

Und die alte Formen Stürzem ein'', העם הוציא את עצמו מן הייאוש הקודר, רעיון המהפכה התקבל, החזון המושך של העתיד חיפה על חלום הבלהות של ההווה, הנוער היהודי הרים את דגלו, את נס הכחול-לבן, ואת רוח הלחימה בעוז, הראויה לארץ-ישראל שלנו, חידש את מסורת בר-כוכבא, המכבים ותל-חי, והחל להבין מהו כבוד יהודי, ומהו הכבוד הלאומי היהודי.

נוצר יישוב, הוחייתה השפה העברית – צורת החיים היהודית השתנתה באופן רדיקלי.

'הלאה הייאוש', 'תודעה לאומית שלֵמה', המטרות הבאות בתור במהפכה של הרצל הושגו.

וניתן היה לחשוב, שהנה... האומה שבה להיות פרודוקטיבית, הדפוסים הם שונים וחדשים ולפיכך המהפכה כבר עשתה את שלה, ומשום כך לא נותרה בה שום רוח-לחימה, שום יכולת לחימה...

אבל לא!

המהפכה של הרצל שונה היא. מטרתה הקרובה, שינוי צורת החיים היהודית, היא רק אמצעי להשגת המטרה הסופית: החלפת תוכנם של החיים היהודיים, יצירת פלטפורמה חדשה שתאפשר התפתחות חופשית, מדינה, שבה תיווצר ישות אידאלית שהעולם לא הכיר מעודו! המטרה הקרובה הושגה אבל הרעיון שמאחוריה טרם הוגשם.

לפיכך עוקצה של המהפכה הלאומית, מהפכתו שלו, לעולם לא יקהה. לפיכך הלאומיות היהודית, הלאומיות של הרצל, לעולם לא תאבד את רוח הלחימה; לפיכך הציונות, הציונות שלו, לעולם לא יאפס כוחה – עד... עד שיוגשם חלומם של היהודים החולמים והלוחמים הגדולים ביותר, חלומנו, חלומו...

.כ' תמוז תרצ"א

תרגום: אירית סיון