הלא ישובו וישקלו?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התשי"ט, 6 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם. ממשל - בחירות, דמוקרטיה, רשויות מקומיות, שיטת בחירות. אישים - דוד בן-גוריון. שלמות המולדת - ירושלים
במאמר זה בגין מספר על הדיון בכנסת שנערך בעניין שינוי שיטת הבחירה לעיריות (בחירת המועמד ישירות). בגין מסביר כי התנגדותה של "חרות" להצעה זו נובעת בין השאר מן החשש כי ראש העיריה עלול להתקל במועצה לעומתית .בגין מזכיר גם כי אנשי מפ"ם ואחדות העבודה טוענים גם כי מפא"י לוחצת על בחירה נפרדת של ראשי הערים כדי להגניב בדרך עקיפה שיטת בחירות אזוריות .בגין טוען כי לדעתו איו למפא"י כל רוב בכנסת לשיטת בחירות אזוריות וכי הצעתה בדבר העיריות באה כדי שיהיה לה סיכוי להשתלט על עירית ת"א –יפו.