הישיבה התשעים ושש של הכנסת הראשונה – העברת הכנסת והממשלה לירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב כסלו התש"י, 13 בדצמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 283-284
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה. אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. משפט - ועדת חוק חוקה ומשפט. מדינות - ירדן. ממשל - כנסת
בגין מתנגד לצעדים אשר יגרמו להטלת שלטון זר על ירושלים של האו"ם ומבקר את הדחייה של ההחלטה המכירה בירושלים כבירת המדינה.