הישיבה הששים ושש של הכנסת החמישית – אורחים גרמניים בבתי ספר בישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' שבט התשכ"ב, 9 בינואר 1962
מתוך:
כרך 32 עמ' 907-911
נושאים:
אישים - אבא אבן, גולדה מאיר, זאב ז'בוטינסקי. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), גרמניה. חינוך - הדר (מידות ונימוסים), מערכת החינוך. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה. ממשל - כנסת. השקפות חיים - קומוניסטים. מורשת ישראל - שואה. זכויות אדם - שוויון זכויות
בגין תוקף בחריפות ביקור של מורה גרמני בבית ספר ישראל ויצא נגד ניסיונות ישראל להכשיר את גרמניה מבחינה מוסרית כחלוצים שחותמים על תעודת כבוד ואמון לגרמניה החדשה. בגין יצא נגד השכחה והסליחה לגרמניה ועמד על דמותה של גרמניה כיום וומוכיח מספרו של שירר כי במנגנונים הצבאיים והממלכתים שלה פועלים אנשים בעלי עבר נאצי. בגין קרא שלא לקיים כל יחסי תרבות עם גרמניה וציין את העובדה כי בשל יחסה המתרפס של ישראל לגרמניה נפגעים קשריה עם מדינות אחרות כמו ברה"מ שלא רואה בעין יפה את יחסה הידידותי של ישראל לגרמניה. הנאום המלא מובא גם בעיתון חירות שפורסם ב12.6.1962.