הישיבה השמונים ושמונה של הכנסת הראשונה – ענייני סדר היום: חוקת-יסוד למדינה, ועדה פרלאמנטארית לחקירת מצב המשק בארץ, מעמדה המדיני של ירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התש"י, 22 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 133-135
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. משפט - ועדת חוק חוקה ומשפט, חוקה. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, ממשלה, משאל עם. שלמות המולדת - ירושלים
בגין דורש לפעול בהקדם למען כינונה של חוקת יסוד על ידי כך שהכנסת תטיל על ועדת החוקה להביא בפניה לאחר שנה הצעה לחוקת יסוד. כמו כן מעלה הצעת החוק על הכרזת ירושלים כעיר-בירת המדינה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים