הישיבה השמונים וארבע של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-הסכסוך במושב ינון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אדר התשט"ז, 22 בפבואר 1956
מתוך:
כרך 20 עמ' 1155-1556
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם, מפא"י, רדיפת חרות. אישים , ממשל - דמוקרטיה, כנסת. חירות האדם - חירות הפרט. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט
תגובת בגין לבקשת תושבי המושב ינון להצטרף לתנועת "חרות" ועל כך שמפא"י בעקבות בקשה זו פיטרה את עובדי המושב מעבודתם.