הישיבה השמונה עשרה של הכנסת החמישית – הרכב הממשלה החדשה ותכניתה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג חשון התשכ"ב, 2 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 205-209
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, בחירות, דמוקרטיה, הפרדת רשויות, כנסת. אישים , מדינות - ארה"ב, גרמניה. מורשת ישראל - בלשנות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה, יסודות מדיניות החוץ. חינוך - מערכת החינוך, נוער. מפלגות - מפא"י. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים
בגין הזכיר את דברי רה"מ בן –גוריון באוגוסט 61 כאשר טען כי הממשלה החדשה לא תקום לפי רצון העם אלא תקום כתוצאה מקנוניה בין מפלגות קטנות שונות. בגין הדגיש כי רה"מ נתן עתה ידו לקנוניה כזו. בגין הדגיש גם כי תפקידה של "חרות" הוא לשרת את העם כאופוזיציה אחראית. הנאום המלא מובא גם בעיתון חירות שפורסם ב3.11.1961
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים