הישיבה השלוש מאות שמונים ושש – חוק התקציב לשנת 1954/55

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התשי"ד, 3 במרץ 1954
מתוך:
כרך 15 עמ' 1064-1066
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב, יסודות מדיניות החוץ. שלמות המולדת - ירושלים. ממשל - כנסת. בטחון - מרוץ חמוש, פעולות תגמול. אישים - משה שרת
העיתון מדווח על נאומו של בגין בכנסת ב3/3 בה תקף את מדיניות הממשלה המובלת ע"י רה"מ ושר החוץ שלה שרת. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות 4.3.1954
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים