הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח סיון תש"ם 2 יוני 1980 – הודעת הממשלה על התפקידים בממשלה ועל מדיניותה ותשובת ראש הממשלה לדיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התש"מ, 2 ביוני 1980
מתוך:
כרך 89
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, שואה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף, טרור ופיגועים, פלסטינים. זכויות אדם - זכויות הנאשם. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. שלמות המולדת - ירושלים. ממשל - כנסת, ממשלה, פרלמנטריזם. בטחון - מרוץ חמוש, פעולות תגמול. משפט - צדק
בגין מתייחס לדרישה האירופאית להכיר בארגון אש"ף בגין טוען שבקשה כזו ממדינות אירופאיות, שלקחו חלק בהשמדת העם היהודי בשואה - למעט בודדים חסידי אומות העולם, ודנמרק, היא בלתי נסבלת, וישראל לא תענה לה. בגין ממנה סגן שר בטחון (בזמן שהוא מכהן כממלא מקום לשר הבטחון) ומבקש על כך את אישור הכנסת. בגין מסביר שהמו"מ עם מצרים בענין האוטונומיה ביהודה, שומרון ועזה, נעצר מהצד המצרי, והם יהיו מוכנים לחדשו בכל עת. בגין מדגיש, כי מצרים כבר יודעת את עמדת ישראל בנוגע ירושלים, שהיא בירתה של ישראל ולא תחלק תחת שום הסכם. בגין מתיחס לאירועי המחתרת היהודית שפעלה נגד חברים באשף ביהודה שומרון ועזה באותו בוקר, ומצהיר שתתבצע חקירה והאשמים יועמדו לדין ועד שזה יקרה אין לשער השערות ולהאשים אנשים סתם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

ראש-הממשלה מ. בגין :

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי, חברי הכנסת, הבוקר בערי יהודה ושומרון בוצעו פשעים מהסוג החמור ביותר. הוריתי לפתוח בחקירה נמרצת לגילוי המבצעים הפושעים למען הבאתם לדין.

אנחנו מדינת-חוק. כל עוד אין לנו הוכחות, אפילו לכאורה, לא ירשה לעצמו שום איש להטיל חשדות. משתהיינה הוכחות אלו ייעצרו מי שביצעו פשעים אלה, ייתבעו לדין ובית-המשפט יחרוץ את דינם.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אילו חשדות? כל זה נעשה בגלל המדיניות שלכם. תחת כנפי המדיניות שלכם מתבצעים פשעים אלה.

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת תופיק טובי, אני קורא אותך לסדר.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

ואתם אחראים למה שקרה היום.

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת תופיק טובי, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אני קורא אותר לסדר בפעם השלישית. אני דורש ממר לצאת. להוציא אותו.

חייקה גרוסמן (המערך):

היו מחיאות כפיים ביציע למעלה.

(סדרנים ניגשים אל חבר-הכנסת ת. טובי)

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אני קראתי קריאת זעקה על מה שנעשה. על מה אתה מוציא אותי?

היו"ר י. ברמן:

לא נשמעת שלוש פעמים.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

לא קראת שלוש פעמים.

מאיר וילנר (הזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

זה פשע כזה עד שצריך להוציא את מי שאחראים לו.

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת וילנר, בבקשה לשבת.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

לא אצא. לא תוציאו אותי. אני קראתי מה שרוב הבית יודע את האמת עליו, שהמדיניות שלכם היא האחראית לפשעים אלה. על זה אתה מוציא אותי מהאולם? ואני לא אצא,

יוסף רום (הליכוד):

על ובזיון הבית.

היו"ר י. ברמן:

חברי הכנסת, אני מפסיק את הישיבה לחמש דקות.

(הפסקה)

הישיבה נפסקה בשעה 16:10 וחודשה בשעה 16:20.

היו"ר י. ברמן:

חברי הכנסת, סגן היושב-ראש חברת-הכנסת ארבלי- אלמוזלינו היתה אצלי וטענה שלא שמעו את שלוש הקריאות. אני מוכן להתחשב בטענתה של חברת-הכנסת ארבלי-ואלמוזלינו. אבל דווקה בגלל הנושא ובגלל הדברים שקרו אני חייב להביא לתשומת-לב לבית שטענה כזאת לא תישמע עוד, והייתי מבקש שדבר זה יובא לתשומת- לב. אני מבקש מראש הממשלה להמשיך.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, אחזור על הדברים שהשמעתי לפני ההפסקה. הבוקר בערי יהודה ושומרון בוצעו פשעים מן הסוג החמור ביותר, הוריתי על חקירה נמרצת עד תום לגילוי המבצעים הפושעים ולהבאתם לדין, אנחנו מדינת- חוק. כל עוד אין לנו הוכחות, אפילו לכאורה, אל יטיל איש חשדות מאיש. רק לאחר שיהיו בידינו הוכחות לכאורה ייעצרו החשודים, ייחקרו וייתבעו לדין. בית-המשפט ישפוט ואותם.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

מדוע לא נהגתם כך בחברון, ופה אתם לא עושים שום דבר?

היו"ר י. ברמן:

אני מבקש שלא להפריע.

ראש-הממשלה י. בגין :

כבן-ואדם אני מבקש להביע- - -

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

ועכשיו שולחים צבא לתקוף את התושבים בשכם וברמאללה.

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת וילנר, אתה זכאי לקרוא קריאת-ביניים אבל לא להפריע.

ראש-הממשלה מ. בגין:

כבן-אדם אני מבקש להביע צער לכל האנשים שנפגעו בפשעים האלה ולהביע השתתפות בצערן של המשפחות.

יוסי שריד (המערך):

וכראש הממשלה.

ראש-המשלה מ. בגין:

אני קורא מעל במת הכנסת לכל תושבי יהודה ושומרון וחבל עזה, ערבים ויהודים גם יחד, לשמור על החוק ועל הסדר ועל השקט. הוריתי לצבא שלא לשאת ולא לסבול שום הפרת חוק וסדר. תנו לכוחות הבטחון לנהל ולסיים את חקירתם, והאשמים יובאו לדין ויתנו את הדין.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

מדוע פצעו ואנשים נוספים בשכם ?

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת וילנר, מדובר בקיראת-ביניים, לא בנאום-ביניים.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, ביום ד' י״ג בסיון, 28.במאי 1980, בשעה 18:00, נכנסה לתקפה התפטרותו של שר- הבטחון וחבר-הכנסת עזר ויצמן, בהתאם לפיסקה (א) לסעיף 21 לחוק-יסוד: הממשלה. עדי מינוי שר בטחון במקומו ננהג לפי פיסקה (ד) לאותו סעיף, לאמור ראש הממשלה ימלא את תפקידו של שר הבטחון. מקווה אני כי כך יהיה תקופה קצרה בלבד.

בהתאם לסעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה, מיניתי, באישור הממשלה, את חבר-הכנסת מרדכי צפורי לסגן שר הבטחון. עם מסירת הודעתי זו בכנסת ייכנס סגן שר הבטחון צפורי לתפקידו לפי אותו סעיף בחוק-יסוד: הממשלה.

אורי אבנרי (מחנה שלי):

האם זה חוק ? אדוני ראש הממשלה, האם נבדק אם זה חוקי שראש הממשלה, הממלא מקומו של שר באופן זמני, יכל למנות סגן שר ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני, קת את חוק-יסוד: הממשלה, וקרא אותו היטב. אתה חבר כנסת ותיק, אמנם בהפסקה ממושכת, אבל בסופו של דבר בכוח הרוטאציה נכנסת לכנסת. אני מבקש ממך, קרא את החוק ואז תדע על מה אני מבסס. אינני זקוק לאישור הכנסת לשתי ההודעות האלה. פעלתי כחוק וכפי שמחייב החוק, לא רק מרשה.

קיימת בימים אלה מה שמכונה יזמה אירופית.

משה שחל (המערך):

אדוני ראש הממשלה, למינוי שלך כשר בטחון צריך אישור הכנסת.

ראש-הממשלה מ .בגין:

אתה טועה, אדוני, קרא עוד פעם את החוק ואז תדע. אני מבקש לתת לי את הספר.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):

האם ממלא-מקום יכול למנות סגן? זו השאלה.

יוסי שריד (המערך):

לא זו השאלה. השאלה היא אם בכלל כל המעשה הזה נבון.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מבקש לשמוע. מר שחל, שאלת שאלה, ואפילו ניסית לקבוע קביעה, תפתח בעמ׳ 92 בתקנון הכנסת ותקרא פיסקה (ד) של סעיף 21: ״שר, למעט ראש הממשלה, שכהונתו בממשלה נפסקה, תקבע הממשלה שר אחר למלא תפקידו; הקביעה טעונה אישור הכנסת.״

משה שחל (המערך):

זהו.

ראש-הממשלה מ. בגין:

רגע. עכשיו יש משפט נוסף: ״כל עוד לא עשתה הממשלה כאמור, ימלא ראש הממשלה תפקידו של אותו שר.״ לא דרוש שום אישור של הכנסת להודעה זו על-פי החוק. ואין לכם מושג בחוק ואתם עוד צועקים, חבר-הכנסת פרס.

(חבר-הכנסת מ. שחל קורא קריאת- ביניים)

תואיל בבקשה לשבת, עכשיו אני מדבר. למינוי שר חדש במקום השר שהתפטר במפורש דרוש אישור הכנסת. למילוי מקומו, למילוי תפקידו של שר שהתפטר, כל עוד לא נתמנה שר חדש — על-פי החוק לא דרוש שום אישור הכנסת. נגד בורות אין לי שום נשק. אבל הכנסת תאשר את הודעתי, היא תאשר גם את החלק הזה. אץ לי נשק נגד בורות, צר לי,

משה שחל (המערך):

אדוני היושב-ראש, אני מבקש להעיר העדה.

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת שחל, יהיה דיון, רשומים לו נציגי הסיעות השונות, בתוכם נציגי המערך. תהיה הזדמנות להסביר כל עמדת.

שמואל טולידאנו (התנוועה לשינוי ויזמה):

ואכל זה עניין תקנוני.

משה שחל (המערך):

אני מבקש- לשאול שאלה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מבקש לאפשר לי להמשיך. אני הנואם, אינני מסכים.

משה שחל (המערך):

עם כל הכבוד אליך, יש יושב-ראש הישיבה, אני פונה אליו, ביקשתי בצורה מכובדת ביותר. אם ירשה לי, אשאל; לא ירשה לי — לא אשאל.

ראש-הממשלה מ. בגין:

מר שחל, אני מבקש שלא להפריע לי, מותר לי ?

היו״ר י. ברמן:

אני רוצה לענות לחבר-הכנסת שחל. הנוהג הוא שאם הנואם אינו מסכים אין לשאול שאלה. זה לא תלוי רק ביושב-ראש.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני הודעתי, מאחר שאלה שאינם מבינים את החוק צועקים חמס שגם מה שאמרתי בחוק טעון אישור הכנסת, אז ההודעה שלי כולה תעמוד לאישור הכנסת. ואם הכנסת — —

(קריאות)

מה אתם צועקים? מה הצעקות האלה? בורות כזאת. מושג אין להם בחוק.

- -אם הכנסת תאשר את ההודעה, אז היא תאשר גם את החלק הזה של הודעתי. כך מתנהגים בפארלאמנט ? האם אנחנו פעם נהגנו כך, כמוכם, כשהיינו באופוזיציה ?

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):

אני מבקשת לשאול שאלה.

היו"ר י. ברמן:

רק בהסכמתו של הנואם.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מבקש שלא להפריע לי.

היו"ר י. ברמן:

אם הנואם אינו מסכים אי-,אפשר לשאול,

ראש-הממשלה מ. בגין:

הגברת אלוני, תואילי להיות פארלאמנטארית. אינני מסכים שתשאלי. אני מבקש לשמוע את דברי.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):

אבל ממלא-מקום שר        - - -

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מבקש שלא להפריע לי, הגברת אלוני.

(חבר-הכנסת א. אבנרי קורא קריאת-ביניים)

היו״ר י. ברמן:

חבר-הכנסת אבנרי, אתה רשום לדיון, עכשיו אין מקום לשאלות. אחר כך תגיד את מה שיש לך לומר.

שולמית אלוני .(תנועה לזכויות האזרח):

ממלא-מקום אינו יכל למנות סגן שר,

היו״ר י. ברמן:

חברי הכנסת, זו זכותו של כל נואם להתנגד לכך שיפסיקו אותו,

ראש-הממשלה מ. בגין:

עם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שיש לפעמים בכנסת איזו התנהגות שאינני זוכר אותה כחבר הכנסת זה שלושים-ואחת שנים. מה בכל זאת קרה ? במי פגעתי ? כשאני מנסה למסור הודעה מדינית, אז יש מולי אופוזיציה והיא אינה מפסיקה לקרוא קריאות הפרעה. לא היה מעולם דבר כזה בכנסת.

יוסי שריד (המערך):

מעולם לא נעשה בכנסת מה שאתה עשית.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אתה תספר לי את תולדותיה של הכנסת? כשאני נכנסתי לכנסת אתה הלכת עדיין לבית-הספר, כנראה העממי.

אדוני היושב-ראש, קיימת מה שמכונה ״היזמה האירופית״. מעיקרה היא מורכבת משתי הצעות של מדינות אירופה מסויימות: הראשונה — להכיר באירגון המרצחים המתקרא בלעז -.P.L.O. כשותף למשא-ומתן על פתרון בעיית ארץ-ישראל; השנייה — להכיר בזכות הערבים התושבים של יהודה, שמורון ועזה למה שמכונה ״הגדרה עצמית״, כלומר בלשון פשוטה — להקמת מדינה הקרויה הפלשתינאית.

אני באתי לדוכן הזה, אדוני היושב- ראש, כדי לומר שההצעות האלה של מדינות מספר באירופה עלולות לסכן את קיומה של ישראל ולא רק את בטחונה, את עתידו של עמנו ולא רק את בטחונו. ויואילו נא הנשיאים וראשי הממשלות שרי החוץ במדינות אירופה לקרוא היטב את המסמך הקרוי ״הצ׳ארטר הפלשתינאי״ ואת החלטת הארגון הגדול ביותר בתוך ה- .P.L.O .המתקרא "פתח", מאתמול בדמשק. אבקש מאת שר החוץ שישלח לכל הנשיאים, לכל ראשי הממשלות, לכל שרי החוץ במדינות אירופה את שני המסמכים האלה, משום שאני משוכנע שרבים מהם לא קראו אותם, כפי שרבים מראשי המדינות האירופיות לא קראו את Mein Kampf בשנות ה-30, ואז הם יידעו כי במה שאמרתי אין שום הפרזה. המדובר ההא, פשוטו כמשמעו, בקיומו של עמנו, בקיומה של מדינתנו.

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

גם ראשד אשאווה הוא כזה, למה הולכים אליו ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

האירגון המתקרא בלעז -.P.L.O.- - -

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

צריך לתת הוראה לממשל הצבאי שלא ללכת לראשד אשאווה.

היו"ר י. ברמן:

יחברת-הכנסת גאולה כהן, לא נאומים.

ראש-הממשלה מ. בגין :

אני לא אשיב בכלל.

האירגון המתקרא P.L.O. - - -

גאולה כהן (התחיה - בנא״י):

שיענה על זה: למה הממשל הצבאי רץ אחרי ראשד אשאווה ?

היו"ר י. ברמן:

הוא לא חייב לענות. האש הממשלה אינו חייב לענית. חברת-הכנסת גאולה כהן, אבקש להפסיק.

ראש-הממשלה מ. בגין:

האירגון הטרוריסטי המתקרא .P.L.O לא היה כמוהו בתולדות אנוש. מאחוריו עומדת כל עוצמתה של ברית- המועצות באספקת נשק או בהדרכה. מצאנו תעודות כתובות ברוסית ובאנגלית שניתנו לחברי אותו אירגון מרצחים אחרי שסיימו קורסים בברית-המועצות לשימוש בחמרי נפץ ולביצוע מעשי לחימה אחרים. האירגון הזה יש לו תקציב של מיליון דולר ביום והוא מקבל ואת הסכומים העתקים האלה מדי יום ביומו ומדי שנה בשנה מידי המדינות המייצרות נפט שלרשותן סכומים של עשרות ומאות מיליארדי דולרים.

ולאירגון זה יש בארץ-ישראל שלושה מיליון ושלוש מאות אלף מטרות, כי עד היום לא ביצע התקפה על מטרה צבאית כלשהי: כל לחימתו מופנית נגד אוכלוסיה אזרחית יהודית. גל מטרתו היא להרוג יהודי באשר הוא יהודי ולכן כל איש וילד בישראל הם מטרה לכדוריו או לחמרי הנפץ שלו. ולאירגון כזה רוצה אירופה לתת הכרה ולדורוש מאתנו שניתן לו הכרה.

אנחנו העם היהודי חיינו באירופה אלף שנים. פיתחנו את תרבותה, סייענו להתפתחותה המשקית, השתתפנו בחייה המדיניים. נרדפנו על צוואר. מלבד דנמארק אין מדינה באירופה שלא גירשה את היהודים. כולן בהיסטוריה שלהן יש גירוש יהודים אשר נדדו מארץ לארץ. ומן האוקיינוס האטלאנטי ועד לוולגה ספגה יבשת זו דם יהודי לרוב בכל דור, עד אשר בא דודנו.

ואחת ממדינות אירופה נושאת באחריות ישירה להשמדת שישה מיליונים יהודים, בתוכם מיליון וחצי-מיליון ילדים קטנים, אחריות שהעם הזה לא יינקה ממנה עד סוף כל הדורות. אמנם ראש ממשלה אחד ויחיד עשה מעשה נכון והלך לגיטו ווארשה, כרע על ברכיו וביקש סליחה ומחילה וכפרה ממי שעמדו במרד האחרון ובאקדחים הגנו על כבודם האנושי, ולא על חייהם עוד, נגד הצבא האדיר ביותר באירופה, עד אשר גם הם נפלו בקרב. שום אדם לא עשה כמו מר בראנדט, והייתי ממליץ לעוד מספר אנשים כמוהו ללכת לגיטו וארשה ולעמוד על הברכיים ולבקש סליחה וכפרה על מה שעשו לעמנו- -

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):

מדוע צריך לכרוע על הברכיים, זה יכפר? איזה סגנון זה ?

שר-המשפטים ש. תמיר:

גם כאן צריך להפריע ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

- -על אשר פצעוהו לכל הדורות, משום שהשמידו לא רק מיליון וחצי-מיליון ילדים אלא גם גדולי התורה, ארזי הלבנון, אנשי מדע. מה הוא יכול היה לצאת ממיליון וחצי-מיליון הילדים החביבים החכמים האלה אשר הובלו, לאחר שנעקרו מזרועות אמותיהם, לתאי הגאזים על-ידי אותו העם ל ועתה תבוא הממשלה של העם הזה ותאמר לנו, לשארית הפליטה של העם היהודי, שאנחנו נכיר באירגון השמדה נאצי שני, שקיבל אתמול החלטה בדמשק שיש לחסל את מדינת היהודים, שיש לחסל את הישות הציונית באופן צבאי, באופן אידיאולוגי, בכל המובנים, לעיני כול, באזני כול ? ועתה תבוא הממשלה של העם הזה, הנושא באותה אחריות היסטורית, ותקרא לעולם כולו שהוא יכיר באותו אירגון מרצחים, נגד מדינה שבה התקבצו ניצולי אותה שואת שכמותה לא היתה מאז ברא אלוהים את האדם והאדם יצר את השטן?

יש מדינה שנייה שנפלה כרעה תחת מהלומותיו של הצבא הנאצי והיא נכנעה — מלבד קבוצה קטנה שהכריזה על מרד — והיא הקימה משטר מיוחד והודיעה שתשתף פעולה עם גרמניה המרצחת, עם משטרה ועם המשטרה החשאית שלה. ואותה ממשלה שנתכנסה בווישי עסקה בהסגרת כל יהודי צרפת בידי האויב המשמיד, ורוב יהודי צרפת אכן הוסגרו והובלו לאושוויץ ולא נשאר מהם אלא אפר. עתה תבוא ממשלה של העם הזה, הנושא באחריות — אף היא ישירה, משום שהסגיר יהודים - -

אורי אבנרי (מחנה שלי):

ואתה מכריז מלחמה על אירופה?

פסח גרופר (הליכוד):

תפסיק שם.

אורי אבנרי (מחנה שלי):

מה יש?

פסח גרופר (הליכוד):

מה זה ״מה יש״? תפסיק כבר.

ראש-הממשלה מ. בגין:

- -ותדרוש מאתנו להכיר באירגון מרצחים ולנהל אתו משא-ומתן?

היו"ר י. ברמן:

חבר-הכנסת גרופר, אל תעזור לאירופה. היא תסתדר בעצמה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

על מה ננהל אתה משא-ומתן — על השמדה עצמית ל על חיסול הישות הציונית מבחינה אידיאולרגית וצבאית? על רצח ילדי ישראל?

יוxי שריד (המערך):

ומה על לוחמי המחתרת הצרפתית? כל הצרפתים היו בווישי?

ראש-הממשלה מ. בגין:

חכה בסבלנות, פילוסוף. אני אמרתי ׳׳כל הצרפתים״? אמרתי ׳׳משטר וישי״. כל הצרפתים?

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

מה זה שייך בכלל? מה שייך?

ראש-הממשלה מ. בגין:

לא היה עם באירופה אשד חלק ממנו לא שיתף פעולה עם המרצחים. נכון, גם בצרפת, גם בבלגיה, גם בהולאנד, גם בנורבגיה היו אנשים שהצילו יהודים ואנו. קוראים להם ׳׳וחסידי אומות העולם״. לא נשכח אותם כל ימי חיינו ואנו נוטעים יערות לכבודם. אבל האמת המרה היא: רובם שיתפו פעולה עם האויב המשמיד, ולכן מיהדות אירופה לא נותרה אלא שארית הפליטה.

ואותן המדינות תבואנה בימים אלה ותאמרנה לנו איך לנהל את עניינינו מבחינת בטחון עמנו ועתידו. הם יכירו באותו אירגון ויאמרו- לנו: תכירו בו, תנהלו אתו משא-ומתן. הם יפנו לארצות-הברית של אמריקה: תכירו בו, תנהלו אתו משא-ומתן; הוא פארטנר ראוי.

יוסי שריד (המערך):

ומה על איטאליה?

ראש הממשלה מ. בגין:

אוי יוסי, יוסי. כמה מעט אתה למדת בחייך. כמה מעט. כמה הרבה אתה צריך עוד ללמוד. אני אגיד לך מה על איטאליה. היתה תקופה בימי המלחמה שבה המפלגה הפאשיסטית באיטאליה שיתפה פעולה עם הממשלה הנאצית והסגירה לידיה יהודים. אולם היו גם פארטיזאנים, שאנו קוראים להם ״חסידי אומות העולם״, אשר הגנו על יהודים והסתירו אותם. הם, לדאבוני הרב, היו מיעוט.

יוסי שריד (המערך):

ומה על הולאנד?

ראש-הממשלה מ. בגין:

הזכרתי את הולאנד, אמרתי מה על הולאנד.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

לכם היה קשר עם מוסוליני, שותפו של היטלר.

ראש-הממשלה מ. בגין :

מר וילנר, עם היטלר עשה הסכם סטאלין.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אני רוצה לדעת אם לכם היה קשר עם מוסוליני, שותפו של היטלר.

ראש-הממשלה מ. בגין:

ריבנטרופ ומולוטוב עשו את ההסכם. עם היטלר עשה את ההסכם סטאלין.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אני שואל אם לכם היה קשר עם מוסוליני.

היו"ר י. ברמן:

אתה שאלת וקיבלת תשובה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

לא, לא היה. סטאלין עשה את ההסכם, ואני ראיתי במו-עיני את העקבות של הנפט אשר הובילו מברית-המועצות לגרמניה הנאצית.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

הצבא הסובייטי הוא שהשמיד את הצבא והנאצי.

ראש-הממשלה מ. בגין:

ובעיר הגבול ששמה בריסק דליטא עמדו שני גייסות, הנאצי והסובייטי, ונפרדו איש מרעהו ב״סאלוט״. דע לך. לא נשכח את הדבר הזה.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אתה חי בגלל זה שהצבא הסובייטי השמיד את הנאצים

היו״ר י. ברמן:

חבר-הכנסת וילנר, אנא תפסיק. אני קורא אותך לסדר.

ראש-הממשלה מ. בגין: