הישיבה השלוש-מאות-ושלושים ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ג סיון תש"ם 28 מאי 1980 – הצעות לסדר היום תרבות הדיבור של חברי הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"מ, 28 במאי 1980
מתוך:
כרך 89
נושאים:
אישים - אבא אבן, יצחק רבין, שמעון פרס. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). ממשל - כנסת, ממשלה
בגין מגיב להצעה לסדר היום של ח"כ שחל בענין ביטויים לא הולמים שאמר השר שרון. בגין טוען שאכן נאמרו דברים שלא היו לעניין, הוא מודה בכך ומצטער על כך. בגין פורס רשימת ציטוטים בהם חברי האופוזיציה השתמשו בביטויים חריפים אחד נגד השני.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

ראש-הממשלה מ. בגין:

גברתי היושבת-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, לחלק הראשון של דבריו של חבר-הכנסת שחל לא אתייחס בכלל, לא היתה בהם אמת. אבל אני רוצה להודות          - - -

משה שמיר (התחיה—בנא׳׳י):

אולי נשמע על הזמנתו של מלך סעודיה לירושלים?

ראש-הממשלה מ. בגין:

רק עכשיו פתחתי את הפה. מה יש פה? זה פארלאמנט, צריך לתת לי לדבר.

מיכאל דקל (הליכוד):

מה זה בוער לך? יש סדר-יום ונוהגים לפיו.

משה שמיר (התחיה—בנא"י):

רציתי לדעת על הזמנת מלך סעודיה לירושלים.

היו״ר ח. גרוסמן:

חבר-הכנסת שמיר, זה לא בסדר-היום וגם קריאת- ביניים צריכה להיות לעניין.

ראש-הממשלה מ. בגין:

פגעתי בך או מה? מה זה פה? רק פתחתי את הפה, כבר מפריע. אני חבר כנסת ותיק ממך, תכבד עובדה זו. איזה מין יחס?

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להודות שהיו מקרים שבהם חברי לממשלה השתמשו בביטויים שלא כהלכה ואני מבקש את סליחת הכנסת על הביטויים האלה. הכנסת מפקחת על פעולות הממשלה, זכותה בהחלט לבקר אותה, ואני לא רק אינני מכחיש אלא אף מודה ומבקש את סליחתה של הכנסת על ביטויים כפי שהזכרתי.

אבל אם חבר-הכנסת שחל, בפאתוס כזה, דיבר על תרבות הדיבור אז אני אוכיח לו מהי תרבות הדיבור. אני קורא: "מיום שהפסיד בהתמודדות הראשונה אתי על ראשות הממשלה, ב-22 באפריל 1974, היה ברור לי כי מנוי וגמור עם שמעון פרס כי הוא וראשות הממשלה בישראל ראויים זה לזה, ואין להפריד. הנחת היסוד ה'מוצקה' שעליו ביסס חתרן בלתי-נלאה זה את אשליותיו היתה שבינו לבין ראשות הממשלה אין מחסום אלא יצחק רבין, שהרי שלטונו של המערך מובטח מאליו. די לו, איפוא, לסלק אותי מדרכו ולהישבע את שבועת האמונים כראש הממשלה מעל לדוכן הרם של הכנסת. הלהיטות הזאת לא ידעה גבול. הדחף הזה לא הכיר מגבלות. 'הכול מותר' — הדלפות וחתירה מתמדת תחת מעמד ראש הממשלה ועירעור מעמדה של הממשלה, לפי המשנה הבולשביסטית הנודעת: ככל שיהיה רע יותר יהיה טוב יותר לאנשי פרס ולמנהיגם.׳׳

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אין סילוף גס יותר של התיאוריה הבולשביסטית.

(צחוק באולם)

ראש-הממשלה מ. בגין :

תופיק טובי, אתה לא למדת את ההיסטוריה של הקומוניסט, את הביטוי האוריגינאלי של לנין ״צ׳ם חודה טם לוצ׳שה״?

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אתה מכיר את לנין?

(צחוק באולם)

ראש-הממשלה מ. בגין:

כל רב-בי-רב יודע את זה, זה ביטוי מקורי של לנין. אתה צריך להתבייש, אתה מבין קצת רוסית, היית ברוסיה. לנין אמר: ״צ׳ם חוז'ה טם לוצ׳שה׳׳ — ככל שרע יותר טוב יותר.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

זה סתם סילוף. אתה מסתמך על לנין.

ראש-הממשלה מ. בגין:

מה זאת אומרת ״מסתמך״? אתה לא עשית, כנראה, את שיעורי-הבית שלך בקומוניסם.

יוסף רום (הליכוד):

חבר-הכנסת טובי, לא סטאלין אמר זאת, אמר זאת לנין.

משה שמיר (התחיה—בנא״י):

אני לא מבין, מה השמחה הזאת?

ראש-הממשלה מ. בגין:

לנין בכבודו ובעצמו אמר: ככל שגרוע יותר טוב יותר. חבר-הכנסת תופיק טובי, אתה תצטרך, כנראה, לעבור קורס בקומוניסם.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

על ידך? באמת? אוי ואבוי.

ראש-הממשלה מ. בגין:

האמן לי שאני קראתי את לנין יותר ממך.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

יכולת לקרוא את לנין, אבל אתה לא מבין שום דבר בקומוניסם.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מבין היטב. אולי זו הסיבה שבגללה אני לא קומוניסט.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

אתה לא מבין כלום, לא בקומוניסם ולא בהומאניסם של הקומוניסט.

אהוד אולמרט (הליכוד):

חבר-הכנסת טובי, בהומאניסם של הקומוניסט אף אחד לא מבין.

היו"ר ח. גרוסמן:

אני מבקשת להפסיק את הדו-שיח ולחזור לסדר- היום.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אשמח לעשות זאת. אני הרי מתווכח לא עם חבר- הכנסת טובי אלא עם חבר-הכנסת שחל.

אני ממשיך לקרוא: "לערער את מעמד הממשלה בעיני הציבור ולהוכיח כי אין הממשלה מסוגלת לתפקד כראוי בנושאי מדיניות החוץ

- - -גורמים, שזהותם אינה ניתנת להוכחה, עשו הכול להבאיש את ריחה של הממשלה ובייחוד את ריחו של ראש הממשלה. הם לא נרתעו ממסירת מידע סודי ומסווג לידי עתונאים מן הקרובים אליהם. כך, למשל, הדליפו חומר סודי לעתונאי מתי גולן מ״הארץ״ על דיונים עם הד"ר קיסינג'ר. סטנוגראמות שלמות מגיעות לידיו. המטרה: לערער את אמונו של קיסינג׳ר ביכולת להידברות אינטימית וגלויה עם ממשלת ישראל״     - - -

דניאל רוזוליו (המערך):

והיום ישיבות ממשלה שלמות מצוטטות בטלוויזיה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

מה יש — העלבתי את מישהו? אני הרי קורא את דבריו של יצחק רבין, המועמד לראשות הממשלה. שימעו, שימעו, דברים כדרבנות, כל מלה זהב.

אני חוזר שוב: ״המטרה: לערער את אמונו של קיסינג׳ר ביכולת להידברות אינטימית וגלויה עם ממשלת ישראל; לערער את מעמד הממשלה בעיני הציבור ולהוכיח כי אין הממשלה מסוגלת לתפקד כראוי בנושאי מדיניות חוץ.״

״לתפקד כראוי״ — אני מצטט באופן אקטואלי.

גאולה כהן (התחיה—בנא״י):

מה קורה פה? אתה מביע עכשיו אי-אמון באופוזיציה?

ראש-הממשלה מ. בגין:

אולי יתאפשר לי לגמור את הציטאטה? ״כך מתארים את ׳ההתעצמות האדירה׳ של צבאות ערב, מעל ומעבר למציאות ולעתים בניתוק גמור ממנה.״

מנחם הכהן (המערך):

אנחנו קראנו את הספר.

ראש-הממשלה מ. בגין:

רבותי, לא תוכלו בשום פנים ואופן למנוע ממני לקרוא את הקטעים האלה. זו כנסת. אני יכול לחכות עד שתירגעו. חבר-הכנסת שחל חשב שהוא יעלה כאן ציטטין. אני אביא לכם היום ציטטין.

״כך מתארים את ׳ההתעצמות האדירה׳ של צבאות ערב, מעל ומעבר למציאות ולעתים בניתוק גמור ממנה. המטרה: לבסס את התביעות לתקציבי בטחון בלתי- רגילים ולהציג את ראש הממשלה, הנאלץ לקצץ בתקציב הבטחון מטעמי מצוקה כלכלית, כפוגע בבטחון״ — sounds familiar. "ההדלפות. בתקופת כהונתי כראש הממשלה לא היו, בדרך-כלל, מישיבות הממשלה. מקורן היה אחר. הן היו בנושאים הקשורים בטיפולם של משרדי ראש הממשלה, החוץ והבטחון. ידעתי מי מפרנס את העתונאים. ידעתי גם מדוע: להטיל מבוכה, להוכיח שממשלה זו, ב׳הנהגתו הלקויה של ראש הממשלה, אינה מתפקדת. רק מערכת הבטחון ממלאה את תפקידיה כראוי. לא כל הדלפה יכולתי לחקור. על אחת, חמורה ביותר, החלטתי שלא לעבור לסדר-היום.״        - -

גד יעקבי (המערך):

האט אתה מתכוון למר ויצמן?

ראש-הממשלה מ. בגין:

- - ״כל עובדי המדינה שהיתה להם גישה למידע החסוי נחקרו ואף הסכימו להיבחן במכונת-האמת. לא נמצא פסול באיש מהם. זימנתי אלי את סגן ראש הממשלה יגאל אלון ואת שר- הבטחון שמעון פרס. ׳מה לעשות׳ — שאלתי את שניהם — 'המנכ״לים ואחרים נבדקו במכונת-האמת ולא נתגלה דבר.י אומר אלון: 'בואו נלך שלושתנו וניבדק במכונת-אמת.׳ פניו של פרס החווירו כפני מת. הוא אמר: ׳אני מתנגד עקרונית ששר ייבחן׳.״

שמעון פרס (המערך):

אדוני ראש הממשלה, גם אתה מתנגד לכך.

אהוד אולמרט (הליכוד):

אבל הוא לא מחוויר.

שלמה הלל (המערך):

אדוני ראש הממשלה, זה גובל כמעט בגניבה ספרותית.

ראש-הממשלה מ. בגין:

עוד מעט, שמעון, אני אגיע אליך — חכה.

שמעון פרס (המערך):

מה שאתה עושה זה למטה מכבודך. אתה מוריד את הרמה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

מה קורה? מדוע אתם עצבניים? אני שמעתי אתכם בשקט. לא תוכלו להפריע לי בשום פנים ואופן.

(חבר-הכנסת מ. כהן קורא קריאת-ביניים)

ראש-הממשלה מ. בגין:

מאיר, יש לי עוד. הם לא יוציאו אותי מן הכלים בשום פנים, ואופן.

גאולה כהן (התחיה—בנא״י):

זו בעיה לא רק של תרבות הדיבור אלא גם של תרבות הנאמנות.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אתך אני לא רוצה להתווכח.

גאולה כהן (התחיה—בנא״י):

אתה לא רוצה להתווכח אתי, כי אתה לא יכול להתווכח אתי. אתה לא מסוגל להתווכח אתי.

ראש-הממשלה מ. בגין:

את תלמדי אותי מהי נאמנות? את תלמדי אותי ציונות?

אהוד אולמרט (הליכוד):

גברתי היושבת -ראש, אולי אפשר - - -

היו"ר ח. גרוסמן:

אדוני חבר הכנסת הנכבד, תפנה גם לחברים שלך שלא יפריעו ואל תלמד אותי לנהל ישיבה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

ובכן שיטה כזאת ראויה לניתוח קצר: א. שר הבטחון נקרא בשם "חתרן בלתי-נלאה".

גד יעקבי (המערך):

במי מדובר? בימים אלה אמרת את זאת על שר הבטחון שלך, שהוא ניסה לעשות קנוניות נגדך מאחורי גבך להפלת הממשלה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

מר יעקבי, על זה תדבר בישיבה הבאה. אסור לך להפריע לי.

משה שמיר (התחיה—בנא״י):

מי שעשה את הממשלה לקרקס עושה עכשיו את הכנסת הזאת לקרקס.

מיכאל דקל (הליכוד):

מדוע אתם מפריעים? אתם מדברים הרי על תרבות הדיבור.

היו"ר ח. גרוסמן:

חברי הכנסת, אם הרעש הזה לא ייפסק אפסיק את הישיבה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

לאחרונה הגיע חבר-הכנסת פרס למסקנה שאין לייחס חשיבות מיוחדת לסקרים. מתי הוא הגיע למסקנה זו? — לאחר שבשני סקרים קיבל מר רבין אחוז גבוה יותר כמועמד לראשות הממשלה מאשר הוא, מר פרס.

יוסי שריד (המערך):

ושניהם מקבלים יותר קולות ממך.

ראש-הממשלה מ. בגין:

תארו לעצמכם, רבותי, הרי החברים האלה כבר החלו לתפור את ה"פראקים" שלהט. הם עלולים לשלם דמי חייטות לשווא.

משה שמיר (התחיה—בנא״י):

הם יכולים לקחת את זה בהשאלה ממך. לך החליפה כבר לא דרושה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

בעבר אמר מר רבין שהוא לא יכהן בממשלתו של מר פרס. הוא הדין במר פרס שאמר כי לא יכהן בממשלתו של מר רבין. אבל לאחרונה שינו שניהם את טעמם ואמרו שבתנאים מסויימים יקבלו את דין התנועה.

עכשיו תארו לעצמכם, לאחר שדברים כאלה נאמרים, שאמנם מר פרס ירכיב ממשלה ומתוך ״מחנה אלון״ זכתנו-לברכה הוא יזמין את מר רבין לכהן כשר בטחון במשלתו. מה יגיד אותו שר בטחון על אותו ראש ממשלה, אם הוא כבר הספיק לומר את כל הדברים האלה בעבר? ולהיפך, אם מר רבין ירכיב את הממשלה ואז, על-פי הסכם, יזמין את מר פרס לכהן כשר בטחון בממשלתו? עכשיו, מי יהיה אותו שר בטחון על-פי דבריו של ראש הממשלה מר רבין ? הם עוד לא הגיעו וכבר דיברו כך איש על רעהו. נתאר לעצמנו שיישבו ליד שולחן אחד בממשלה. שומו שמיים.

דב שילנסקי (הליכוד):

תרבות הדיבור, רבותי, איפה היא ?

היו"ר ח. גרוסמן:

חברי הכנסת, הרשו לי רגע אחד. צריך שהפטיש ינוח. באמת אי-אפשר כך.

ראש-הממשלה מ. בגין:

תרבות הדיבור, הדלפות, סטנוגראמות של ישיבות הממשלה נשלחות למזכיר המדינה של ארצות-הברית, חתירה תחת ראש הממשלה — שומו שמיים.

דניאל רוזוליו (המערך):

אדוני ראש הממשלה, סטנוגראמות של ישיבות ממשלת ישראל נקראות בטלוויזיה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

בסדר, בסדר.

אקרא עכשיו ציטאטה. לא יעזור לכם מאומה. אובסטרוקציה לא תעזור, אסיים את דברי. פה אין מונולוגים. חבר-הכנסת שחל הביא ציטטים. גם אני אביא. אבקש שלא להפריע לי. יש לי זכות לבקש זאת?

שלמה הלל (המערך):

רוצים דווקה שתמשיך.

היו"ר ח. גרוסמן:

חברי הכנסת, חבר-הכנסת הכהן — חבר-הכנסת שחל הביא דברים, ואבקש גם לאפשר לראש הממשלה להשיב.

ראש-הממשלה מ. בגין:

השתמשתי במלים לא-פארלאמנטאריות? מה זה? יש לי אותה זכות כמו לכם, לא?

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

לכל אחד בבית הזה יש היום יותר זכות מאשר לך.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני חבר כנסת ותיק מכם.

רבותי, אני קורא מסמך מקורי: ״סקרי דעת-הקהל מראים כי הרוב אינם רוצים בשמעון פרס כראש הממשלה הבא של ישראל ואינם מאמינים לסיסמאות המנוסחות והבטחות-הסרק של ׳פרס כבקשתך׳ ו׳כול-בו פרס׳

- - - העם אינו מאמין לאיש האומר לכל אחד את אשר הוא רוצה לשמוע; פעם הוא נץ, פעם יונה ולפעמים פרס —״. אוי, אוי, שומו שמיים, פרס. הרי זה עוף לא כשר.

יעקב ז'אק אמיר (המערך):

מסכן העם שאלה נציגיו. תראו מה קורה לעם, ואתם עוד מתווכחים על שטויות.

ראש-הממשלה מ. בגין:

״פעם הוא בעד גוש-אמונים והתנחלות בקדום ופעם נגד

- - - למרות הבטחתו ליהדות הרפורמית הוא בעד חוק הרבנות

- - - פעם הוא בעד סוציאליסט ופעם מבקש להוציא הסוציאליסט מן המצע״...

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

פעם אתה היית בעד ״שתי גדות לירדן״ והיום אתה בעד ״שתי גדות לירקון״.

ראש-הממשלה מ. בגין:

״שמעון פרס הוא האיש שהבשורה הכלכלית-חברתית הגדולה שלו היתה ׳מכונית לכל פועל' לכן מראים הסקרים כי רוב העם רוצה ביצחק רבין לראשות הממשלה.״

תרבות הדיבור, והם עדיין לא הגיעו. עכשיו נתאר לעצמנו שהיו מגיעים.

שמעון פרס (המערך):

אדוני ראש הממשלה, מי חתום על זה, חבר הכנסת?

ראש-הממשלה מ. בגין:

עדיין לא סיימתי. מי חתום? אדרבה, אקרא: ״אורים — מאחורי רבין״.

שמעון פרס (המערך):

״אורים״, מי זה?

ראש-הממשלה מ. בגין:

את זה, שמעון, תשתדל לבדוק בעזרת מכונת-אמת, שאתה לא רצית להיבדק על-ידה. תבדוק.

שמעון פרס (המערך):

זו תרבות דיבור? מה זה שייך לדיון הזהו זה כרוז אנונימי.

ראש-הממשלה מ. בגין:

בבקשה לקרוא.

היו"ר ח. גרוסמן:

אדוני ראש הממשלה, אתה מציג איזה מסמך. חברי הכנסת, אני מבקשת.

שמעון פרס (המערך):

זה כרוז אנונימי.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אה, איזו עצבנות.

(חבר-הכנסת א. אולמרט קורא קריאת-ביניים)

אני לא כתבתי את זה. לי יש תרבות דיבור אחרת.

מנחם הכהן (המערך):

אתה היית הראשון ש      - - -

היו"ר ח. גרוסמן:

חברי הכנסת, חבר-הכנסת הכהן, אני צריכה לפנות אליך עוד פעם?

ראש-הממשלה מ. בגין:

מה אתה קם, מה יש?

שמעון פרס (המערך):

האם זה נאה לראש הממשלה לקרוא מעל במת הכנסת כרוזים אנונימיים, דברי השמצה? זה דבר חמור.

ראש-הממשלה מ. בגין:

הם לא אנונימיים, הם תומכיו של ראש הממשלה.

זידאן עטשי (התנועה לשינוי ויזמה):

גברתי היושבת-ראש, אנחנו בדיון על תרבות הדיבור.

ראש-הממשלה מ. בגין:

תרבות הדיבור, את זה אני רוצה להוכיח.

יעקב ז'אק אמיר (המערך):

גברתי היושבת-ראש ,תואילי לקרוא את ראש הממשלה לסדר.

היו"ר ח. גרוסמן:

אל תפנה אלי, ואני מבקשת — אל תפריע. בסך- הכול אני רק יושבת-ראש ואבקש שלא להפריע.

ראש-הממשלה מ. בגין:

העליתם נושא של תרבות הדיבור.

(חבר-הכנסת מ. הכהן קורא קריאת- ביניים)

היו"ר ח. גרוסמן:

חבר-הכנסת הכהן, אני פונה אליך בפעם השלישית. אחר כך זו תהיה קריאה לסדר. יש גבול. אני מבקשת לאפשר לראש הממשלה להשיב.

אהוד אולמרט (הליכוד):

דיון שלם קיימתם בנושא הזה.

ראש-הממשלה מ. בגין:

גברתי, ב-23 במאי נתקיימה ישיבה של לשכת מפלגת העבודה. את הדיון פתח חבר-הכנסת אבא אבן בדברי התקפה על חבר-הכנסת יצחק רבין ופעילותו. ציטטין: ״חלפו רק שישה חודשים מאז קיבלו מוסדות המפלגה המוסמכים החלטה בקשר להנהגתה. ספק אם מטה הליכוד היה מרחיק לכת במסע התקפה כזה שבא לידי ביטוי במודעת ׳אורים׳. כלום יש ברירה בפני יצחק רבין אלא לנער חוצנו מחסידיו? הרי הוא נחשב לאחראי למודעה, תכנה וסגנונה. בשעה זו הוא אחראי לתוכן המודעה ולסגנון המודעה. במה מואשם שמעון? כלום יש אחד בתוכנו שלא תמך פעם בעמדות ששוב אין הוא תומך בהן היום? מה התלונה הזאת על ניציותו של שמעון בעבר? הייתי מבין אילו היה זה שמעון שטען לכיבוש קאהיר, או אילו היה מגנה את קבלת החלטה 242 במשגה החמור ביותר של ישראל מאז קום המדינה."

״חבר-הכנסת רבין נטל את רשות הדיבור ותחילה העיר כי רצוי שסדר-היום יהיה ידוע מראש ׳ולא נעמוד בפני הפתעות׳. הוא הגיב תחילה בחריפות על דברי חבר-הכנסת אבן תוך שהוא מנפנף בגליון עתון 'מעריב׳ ובו ראיון עם חבר-הכנסת אבן מיוני 1974, שהתקיים כשבועיים לאחר שנבחר מר רבין לראש הממשלה. כותרת הראיון, ציטט חבר-הכנסת רבין, היתה ׳הצגת הממשלה החדשה היא בשבילי אחד הימים הקודרים בחיי׳.״

גאולה כהן (התחיה — בנא״י):

על מה אתה מבזבז לעם ישראל המסכן את הזמן?

ראש-הממשלה מ. בגין:

״רבין ציטט. עוד קטעים מן המאמר, שבו אומר חבר- הכנסת אבן כי אין הוא מוצא אצל רבין את ׳הכישורים הדרושים לראש הממשלה, נסיון פארלאמנטארי ומיניסטריאלי ותכונות אופי ומבנה נפש מתאים׳. אחר כך הזכיר רבין מאמר על חבר-הכנסת שמעון פרס שהתפרסם במוסף ׳הארץ׳ לפני כשבועיים ובו הוזכר איש מפלגה, שהוא כנראה גבר מפוקפק, הפוחד, לדברי מר רבין, להזדהות בשמו והמצוטט בתוך הכתבה.״

עכשיו ציטאטה מן הדברים ההם : ״ ׳אני יכול לחיות עם מה שאומרים ברחוב על פרס. אני מסכים לחלק מן הדברים, אבל כאשר מעמידים את רבין כאנטיתיזה,  כאיש ערכים, אני מתפוצץ. רבין, שגבה כספים כבדים בעד הופעות שלו בחתונות ובבני-מצווה.י וכאן הרים רבין את קולו והודיע לחברי הלשכה: ׳זהו שקר גס! שיקום מישהו ויוכיח זאת׳.״

שמעון פרס (המערך):

מה ראש הממשלה קורא ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

תרבות הדיבור — האשמה של ראש הממשלה לשעבר, שבהיותו שגריר ארצות-הברית הוא היה לוקח כסף בלכתו לחתונה ולבר-מצווה. תרבות הדיבור.

גדעון האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית):

אפשר לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה ?

ראש-הממשלה מ. בגין:

לא, אבקש שלא להציג לי שאלה. לא, אינני מסכים.

מרדכי וירשובסקי (התנועה לשינוי ויזמה):

זה גם כן חלק מתרבות הדיבור.

ראש-הממשלה מ. בגין:

ועכשיו עוד ציטאטה אחת מדבריו של חבר-הכנסת אבא אבן: ״מוסדות המפלגה עוסקים במריבות, בתככים, בנרגנויות ובתחרויות על שררה. יש אווירת של 'שמור לי ואשמור לך׳, שאני אישית שמעתי לאחרונה רק את החצי הראשון של המשפט״ — דבריו של חבר-הכנסת אבא אכן.

גברתי היושבת-ראש, אבקש להאמין לי שאילו רציתי להביא ציטטין נוספים הייתי ממלא את כל סדר-היום של הכנסת.

גדעון האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית):

וזה נוגע לעניין?

ראש-הממשלה מ. בגין:

זה נוגע לתרבות הדיבור. כבר חילקו ביניהם את התפקידים של ראש הממשלה, של שר הבטחון, ואתם מעלים על הדעת לעלות על במה זו ולבקר את תרבות הדיבור? אם אנחנו עשינו את השגיאה הזאת — כבר אמרתי, ואני מודה בה — אבקש את סליחתו של כל הבית ללא יוצא מן הכלל.

גדעון האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית):

תבקש סליחתו של העם המרגיש נעלב ומושפל.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אתה אל תטיף לי מוסר. אתה נציג העם? הרבה קולות קיבלת מן העם. על-ידי הכנסת מבקשים סליחת העם. אתם מעיזים לעלות ולדבר על תרבות הדיבור? אתם השחתתם כל שפה תרבותית בעם ישראל בימי שלטונכם.

לכן, גברתי היושבת-ראש, אני מבקש למחוק מסדר- היום את הצעתו הקנטרנית והאווילית      - - -

היו"ר ח. גרוסמן:

למחוק? מה זאת אומרת למחוק?

ראש-הממשלה מ. בגין:

להוריד מסדר-היום.

היו״ר ח. גרוסמן:

להוריד מסדר-היום, אבל לא למחוק. אדוני ראש- הממשלה, אתה פארלאמנטאר ותיק ואתה יודע שלא מוחקים הצעות מסדר-היום, רק מורידים מסדר-היום.

ראש-הממשלה מ. בגין:

אני מציע להוריד מסדר-יומה של הכנסת את הצעתו הקנטרנית והאווילית של חבר-הכנסת שחל.