הישיבה השלוש-מאות-ושבעים-ושתים של הכנסת השישית – יום רביעי, י"ז שבט תשכ״ט (5 פברואר 1969) – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז שבט התשכ"ט, 5 בפבואר 1969
מתוך:
כרל 54
נושא:
ממשל - כנסת
בגין עונה על השאילטות בכנסת. בגין חוזר על תמיכתו בהקמת התיישבות בכל חלקי הארץ.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

תכנית ליישוב יהודים בשטחים המשוחררים חבר-הכנסת א. אבנרי שאל את השר מ. בגץ ביום י"ח בטבת תשכ"ט (8 בינואר 1969):

בתשובה לשאילתה שלי מיום 17 בדצמבר 1968 ביקשני כבוד השר להגיש לו, במקום שאלתי הנוספת, שאילתה נפרדת.

הנני מתכבד אפוא להציג את שאלתי הנוספת, כבקשת כבוד השר, בשאילתה נוספת, דהיינו:

האם הדעת שהביע כבוד השר בתשובה לשאילתה שלי מיום 17 בדצמבר 1968 תואמה מראש עם ראש הממשלה וניתנה גם על דעתו?

השר מ. בגין:

השאילתה של חבר- הכנסת הנכבד, מיום 17 בדצמבר 1968, הופנתה אלי, באופן אישי, בקשר עם ידיעה על הצעתי להקים קריות עם תושבים יהודים בערי ארץ -ישראל ששוחררו במלחמת הישע של ששת הימים.

השיבותי לשאלה זו בחיוב, על פי האמת. אמנם כן, הצעתי תכנית כזו.

היו"ר מ. סרדינס:

שאלה נוספת לחבר-הכנסת אורי אבנרי.

אורי אבנרי (העולם הזה-כוח חדש):

האם היו דיונים בממשלה, ואם כן, מה סוכם?

השר מ. בגין:

בדרך כלל הממשלה מקיימת דיון.

2. דברי השר מ. בגין על האמברגו הצרפתי

חבר-הכנסת א. אבנרי שאל את השר מ. בגין ביום כ"ה בטבת תשכ"ט (15 בינואר 1969):

בידיעה שנתפרסמה ב"הארץ" של יום 10 בינואר 1969 נמסר, כי דבריו של השר בגנות האמברגו הצרפתי, אשר נמסרו בתשובה לשאילתה בכנסת ביום ד׳, 8 בינואר 1969, לא תואמו מראש עם שר החוץ. הנני מבקש לדעת;

1. האם תיאם השר דבריו בעניין זה עם ראש הממשלה?

2. האם הידיעה שהופיעה בעיתון "הארץ" נכונה ?

השר מ. בגין:

ביום ד׳, 8 בינואר 1969, השיבותי לשאילתה של ידידי, חבר-הכנסת יוסף תמיר. חבר-הכנסת תמיר ביקש לדעת האם נכונה הייתה הידיעה, לפיה הודעתי בהרצאתי בקיבוץ עין הנצי"ב, כי ממשלת הליכוד הלאומי מאוחדת בדחיית כל הסדר כפוי במזרח התיכון.

השיבותי, בהתאם לעובדות הידועות לי, בחיוב. עם תום תשובתי, הציג לי ידידי חבר-הכנסת תמיר שאלה נוספת, לאמור, האם האמברגו שהוטל על-פי החלטתו של נשיא צרפת על אספקת נשק למדינת ישראל הוא מעין ניסיון להכשיר את הקרקע להטלת אותו הסדר כפוי.

השיבותי לשאלה נוספת זו בהתאם לחובתי, לפי מיטב ידיעתי.

היו"ר מ. סרדינס: שאלה נוספת לחבר-הכנסת אורי אבנרי.

אורי אבנרי (העולם הזה-כוח חדש):

כבוד השר, מה הם הנהלים החלים על שרי ממשלה במסרם תשובות לשאילתות כשרים בממשלה? האם זה מחייב תיאום מוקדם, איזה ואם בכלל?

השר מ. בגין:

הנהלים בממשלה קבועים גם על-פי התקנון בכנסת. יושב-ראש הכנסת הוא המעביר לחבר ממשלה שאילתה, ועל-ידי כך שהוא מעביר אותה לחבר ממשלה מסוים הוא מחייבו להשיב. קיבלתי את השאילתה של חבר- הכנסת אבנרי וקיבלתי גם את השאילתה של ידידי חבר-הכנסת יוסף תמיר. השיבותי על שאילתה זו ועל שאילתה זו. באשר לשאילתה של חבר-הכנסת יוסף תמיר - הוא, בסיום תשובתי, הציג לי שאלה נוספת, ואף עליה השיבותי בהתאם לידיעות הידועות לי.