הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השישית – יום שני, א אדר תשכ״ו (21 פברואר 1966) – חוק התקציב לשנת 1966-67- תשכ״ו – 1966-עניני סדר-היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשכ"ו, 21 בפבואר 1966
מתוך:
כרך 44
נושא:
ממשל - כנסת
הצעה לסדר היום - בקשה לדחות את הדיון