הישיבה השלושים וארבע של הכנסת החמישית-חוק המעבר (תיקון מס' 6), תשכ"ב-1961 (קריאה ראשונה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט כסלו התשכ"ב, 27 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 451-455
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. ממשל - הפרדת רשויות, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, פרלמנטריזם. משפט - הצעות חוק, ועדת חוק חוקה ומשפט. מפלגות - מפא"י
בגין מדבר נגד מחזור הצעת חוק ישנה שבן גוריון יזם לפיה שרים יהיו אחראים בפני הממשלה על הצבעותיהם והצבעות סיעותיהם במליאה, ולראש הממשלה תהיה תקופת זמן של שבועיים להחליט האם לפטר את השר או לא.