הישיבה הרביעית של הכנסת השלישית – העליה מצפון אפריקה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אלול התשט"ו, 1 בספטמבר 1955
מתוך:
כרך 19 עמ' 35-36
נושאים:
תיקון החברה - אפליית יהודי מדינות ערב, שחיתות. תפוצות - הסוכנות היהודית. ריכוז האומה - העלאה סלקטיבית, שיבת ציון. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-צרפת. ממשל - כנסת. אישים - משה שרת. כלכלה - קרטלים, שוק חופשי. מחתרות - תנועת המרי
בגין טוען כנגד חוסר התגובה המספקת לנוכח הפרעות המרחשות בצפון אפריקה ובמיוחד במארוקו ואשר בגינן יהודים נמצאים בסכנה. אומר כי מספר היהודים שהממשלה התירה להעלות משם איננו מספק ושקיימים הרבה יותר יהודים המעוניינים בעלייה. טוען כי החשש מפני חוסר יכולת הקליטה של המשק הוא אינו סיבה מספקת להגביל את העליה, ומזכיר את הבעיתיות בשלטון הכלכלי של הממשלה אשר הביא למצב המשק הנוכחי. כמו כן אומר שאם יתירו להרבה יותר יהודים לעלות-תנועת חרות תתמוך בהטלת מעמסה כלכלית נוספת על אזרחי המדינה אם יהיה בכך צורך-ולו רק כדי לאפשר ליהודים הזקוקים לכך לעלות. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב2/9/1955
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אדוני הישב ראש.

במבחנים, רבים, מבחני דם ודמע, חיים ומוות, עמדה ותוסיף לעמוד, מדינתנו. אולם מבחן הצלת אחים אין חמור ואין נשגב ממנו. במבחן זה אנו עומדים בימים אלה. הפעם התרחשה הצרה על בני עמנו בארצות אפריקה הצפונית וביחוד במארוקו. ואולם, אילו תגובות אנו שומעים על הסכנה שאחינו עומדים בפניה? אציין תחילה תגובה בלתי-רשמית. בעתון חשוב נתפרסם לפני זמן-מה מאמר, אשר מחברו ניסה לטעון כי עדיין לא הוכח שהסכנה הצפויה לאחינו במארוקו היא סכנה ליהודים. ייתכן, שאין זו אלא סכנה לתושבים הלא ערביים שבתוכם נמצאים גם יהודים, ולכן אין למהר בהעלאתם של אחינו ממארוקו; יש לנו עדיין זמן לשקול. אני הייתי מציע למחברו של אותו מאמר, או לעורך הראשי של אותו עתון, שיעשה נסיון עצמי: ילך לשבת מסויימת לעיירה ששמה קווד-זם; ישב בבית מסויים וישמע פתאום צעקות של המון פרוע, יסתכל בעד החלון ויראה כי פראי-אדם, סכינים שלופים בידיהם ובראשם נשים ששרטו בצפרניהן את פניהן, צועדים לעבר הבית הזה ומתנפלים עליו. הייתי רוצה לדעת אם מחבר המאמר הראשי, או העורך הראשי של אותו עתון היה מסוגל באותו רגע לשקול אם הסכנה הצפויה לו היא סכנה ליהודי או לאירופאי, ואני הייתי מחכה, – אם הוא יצא בחיים מן הנסיון הזה – לקבלת מברק ממנו: אל תמהרו להעלותני למדינת ישראל, כי עדיין לא הוכח לי איזו סכנה צפויה לי.

אולם ישנן גם תגובות רשמיות, ולאחת מהן ניתן פרסום ב"קול ישראל". ראש הסוכנות היהודית אמר: לפי שעה אנחנו נעלה כל חודש 3,000 יהודים ממארוקו. היום שמענו אישור למספר זה של רשיונות עליה ישראליים גם מפי ראש הממשלה. אמנם ראש הסוכנות היהודית הוסיף, שאם יהיו פוגרומים נגדיל את מספר העולים. אם יהיו פוגרומים! פירוש הדבר, שקודם כל צריכים להירצח יהודים ואחר כך נעלה את היתומים ואת השכולים. אם יהיו פוגרומים! פירוש הדבר שעדיין לא היו פוגרומים. אני יועץ לכל חברי-הכנסת לקרוא ב"ג'רוזלם פוסט" תיאור על מה שאירע בשבת ההיא בקוודזם, כיצד משפחה יהודית שלמה הושמדה ורק תינוקת אחת ניצלה; כיצד יהודי אחד נגזרו אבריו בגרזנים אבר אבר והושלכו לסימטה, והאברים האלה היו מונחים יומיים תמימים עד אשר הובאו לקבר. זה אינו פוגרום? כמה יהודים צריכים להירצח כדי שאנשי הסוכנות וראשי הממשלה שלנו יאמרו: אכן יש פוגרום.

בקשר עם התיאור הזה עלי להשמיע מחאה על אחד הביטויים שיצא היום מפיו של ראש-הממשלה, שמענו מפי מר שרת על "תנועת המרי במארוקו". תנועת המרי? "טירוריסטים", אדוני ראש-הממשלה, - בשם זה קראת ללוחמי החופש בישראל שהסתערו על מבצרים ונלחמו למען שחרור עמנו. לפראי-אדם השורפים אנשים חיים, גוזרים אברים אברים, אתר קורא תנועת המרי? אם אינני טועה, לפני עשר שנים היתה קיימת בארץ ישראל תנועת המרי. אם זכרוני אינו מטעני, מר שרת היה אחד ממנהיגיה, ואותו השם אתה נותן למרצחים במארוקו? הייתי יועץ לראש-הממשלה – אולי היתה זו פליטת-פה, אולי היתה זו פליטת קולמוס – שיבקש מיושב-ראש הכנסת לתקן את הביטוי הזה בפרוטוקול. אני רואה שראש הממשלה עושה תנועה בכתפיו, ואני מפרש אותה שאין בדעתו לעשות זאת. ניחא, אבל אני מוסיף וטוען שהביטוי הזה – "תנועת המרי", - על המרצחים במארוקו אינו מקרי. שר החוץ הוא האחראי להוראה שניתנה לשליחנו בארגון האומות המאוחדות לפני שנים אחדות להודיע, כי מדינת ישראל מתייחסת באהדה לתנועת העצמאות במארוקו. פירוש הודעה זו הוא כי מדינת ישראל תראה בעין יפה הוצאת צרפת ממארוקו. בוודאי, אנחנו בעצמנו נלחמנו למען חירות ועצמאות, ואנחנו מבינים לרוחה של כל אומה העומדת על נפש חירותה; אבל עצמאות הנושאת באמתחתה סכין לאחינו, אותה נוקיר, ובה נתמוך? בוודאי, ממשלת צרפת, שהיא ממשלה ידידותית לעם ישראל ולמדינת ישראל עושה הכל כדי למנוע את רציחתם של בני עמנו. אני חושב שעדיין לא מיצנו את כל האפשרויות הגלומות בידידות בין העם הצרפתי הגדול ובין עמנו; אבל ידוע לנו מנסיונות אחרים, גם מנסיונות מקומיים, כי בתנאים מסויימים אפילו צבא גדול אינו יכול למנוע את רציחתם של אזרחים אי-פה אי-שם בעיירה קטנה נידחת. על כן ברור כי כל מה שאירע במארוקו, אירע למרות המאמצים שעושים השלטונות הצרפתיים להגן על האזרחים, והרי זה מזהיר אותנו כלפי העתיד.

לאחר כל אלה בא ראש-הממשלה ומודיע לנו, שבשנה הקרובה נעלה מספר מסויים של יהודים ממארוקו, בערך 3,000 לחודש. אם אינני טועה, ישנם במארוקו בלבד למעלה מרבע מיליון יהודים. פירוש הדבר – זוהי, לפי שעה, תכניתכם – שאתם נותנים לעצמכם שבע שנים תמימות לפינוים של בני עמנו ממארוקו. וכי באמת יש לנו שבע שנים? האם אתם בטוחים שיש לנו שבע שנים תמימות להצלת אחים העומדים ממש בצל המוות, החיים בקרב פראי-אדם, החיים בתוך פרעות דמים? איכה אתם מביאים תכנית זו בימים כאלה? אומר ראש הממשלה. "התופעה המבורכת של העליה המבוררת". שמענו היום שירה. אבל הוא גם אומר, שגודל העליה תלוי בכושר הקליטה. אם ראש-הממשלה מרשה לעצמו לחרוז חרוזים בכנסת, אני אלך בעקבותיו ואומר שמלים אלו: גודל העליה תלוי בכושר הקליטה – הן תרגום לעברית משובחת מאנגלית מרושעת. אינכם שומעים את הד הדברים האלה – "ממדי העליה תלויים בכושר הקליטה"? אתם ערכתם הפגנות בחוצות תל-אביב וירושלים נגד ה"יונקטים" הזה המלאכותי, המזוייף, המסולף, בין ממדי העליה לבין מה שקרוי כושר קליטה. אל תתפלאו איפוא שגם בימים אלה נערכות הפגנות נגד ה"יונקטים" הזה, אבל במדינת ישראל.

ראש הממשלה משה שרת:

לא נערכות – עורכים אותן.

מנחם בגין (תנועת החרות):

נכון, אני חושב שגם את ההפגנות ההן ערכו, ובצדק; וגם את ההפגנות האלה ערכו, ובצדק, כי המדובר הוא בסגירת שערי העליה – הפעם, למדינת ישראל. הרי במארוקו בלבד נרשמו לעליה למעלה מן 110,000 יהודים. זאת אומרת, הם דורשים עליה, הם מתחננים על עליה, ואתם אומרים להם – לפי תכניתכם – שעליהם לחכות בתור לפחות שלוש שנים.

חברי הכנסת הנכבדים. אנחנו עומדים בשעה גורלית. אחינו נמצאים בסכנה ישירה. שמעתי את המלים הידועות: אל בהלה. שמענו אותן בעבר, שמענו אותן באירופה, שמענו אותן לפני מלחמת העולם השניה; אנחנו כולנו יודעים את התוצאות. ודאי, איש איננו מייעץ להיבהל; בשום מצב לא צריך להיבהל; גם מפני שר החוץ האמריקני לא צריך להיבהל. אבל כשאומרים לנו: אל בהלה, בעוד רבבות יהודים מתחננים על עליה והצלה, פירוש הדבר: הם ישבו לפי שעה, ואנחנו נשקול ונחשוב על "משקאות שופרא דשופרא". אני קורא לכל הבית להתאחד על תכנית הצלה. איש אינו מתעלם מקשיי הקליטה. אפשר למצוא את האמצעים. בשם ידידי אני מודיע, כי אם תהיה תכנית של הצלה; אם למשל אתם תחליטו לפחות להעלות תיכף ומיד את אלה המתחננים לפניכם על עליה, אז אנחנו נתמוך בכל הצעה שפירושה הטלת מעמסה נוספת על אזרחי ישראל העמוסים, אם אין דרך אחרת. לא באתי היום לדבר על העבר או לבקר. ודאי, לו הייתם מקימים במשך השנים האחרונות משטר של השקעות במקום משטר מונופולין, המונע השקעות, לא היה צורך להזעיק דווקא את יהדות העולם – היתה קליטה הצפונה במשק ובהתפתחותו. אלמלא הייתם מבזבזים מיליונים של לירות להקמת ארמונות פאר, היה כסף לקליטה. אולם לא באתי היום לבקר. זהו היום המצב, ובמצב זה עלינו להעלות את אחינו. נעשה נא כולנו מאמץ משותף. אם אתם יכולים לגרוע מתקציב הפיתוח, אני אומר במפורש: פיקוח נפש דוחה לא רק שבת, אלא גם פיתוח המשק לעתיד רחוק יותר. נצא לאחינו בתפוצות הגולה, ואני מציע שכולנו נצא אליהם – תומכי הממשלה ומתנגדיה, זו איננה בעיה של קואליציה ואופוזיציה, - ונזעיק את כל אחינו למען עשיית מאמץ יוצא מגדר הרגיל כדי להציל את אחינו. ואם אחרי כל אלה לא תימצא שום דרך אחרת אלא להטיל מעמסה נוספת, נסכים לה, נקח את האחריות עליה, בתנאי שזאת תהיה הצלה ולא שלושת אלפים סרטיפיקטים ליהודים המתחננים על הצלת חייהם. ידידי המלומד ד"ר בדר יוכיח לכם, שבשביל שלושים ושישה אלף בשנה אין צורך בהעלאת מסים. אבל אם תהיה תכנית הצלה, אנחנו נתמוך גם במעמסה, כי ההצלה קודמת לכל. תודה רבה, אדוני היושב ראש.