הישיבה העשרים של הכנסת הראשונה – ההסכמים על שביתת נשק עם ארצות ערב

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' ניסן התש"ט, 4 באפריל 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 289, 298-301
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדינות - בריטניה, ירדן, לבנון, מצרים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלום - הסכמי הביניים. ממשל - כנסת. בטחון - מלחמת העצמאות. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
הבאת הצעת אי-אמון בממשלה עקב חתימתו של הסכם שביתת-הנשק ברודוס עם ירדן. בגין טוען שניסוח ההסכם בפועל מהווה הסכמה של פרלמנט ישראלי הנבחר הראשון לחלוקת הארץ ובגם מכיר בשליטה ירדנית בשטחים שמערבה מירדן. בגין טוען שחלק מהסעיפים פוגעים בכבודה של המדינה היהודית. בגין טוען שההסכם גם מחזיר השליטה הבריטית לשטחי ארץ ישראל. בגין מדגיש שאינו מתכוון להפחיד אלא להסהיר בפני תוצאות ההסכם.