הישיבה העשרים-ושלוש של הכנסת הראשונה י״ג ניסן תש״ט 12 אפריל 1949 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה). תש״ט-1949

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג ניסן התש"ט, 12 באפריל 1949
מתוך:
הישיבה העשרים-ושלוש של הכנסת הראשונה
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, לח"י, סזון. אישים - דוד בן-גוריון. משפט - הצעות חוק, צדק. ממשל - כנסת. מפלגות - רדיפת חרות. זכויות אדם - שוויון זכויות
בגין מציע תיקון לחוק שיכלול במסגרת אותו החוק גם לוחמים של אצ"ל ולח"י. בגין מדגיש שאינו מבקש חסד או חנינה ולא מנסה לפתוח בוויכוח פוליטי, אלא דורש שוויון זכוית צודק לכל לוחמי ישראל.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

בהעלותנו את הדרישה להבטיח שויון בלתי מסוייג בזכויות השיקום ואפשרויות השיכון לכל לוחמי התקומה של עם ישראל, הריני רוצה להדגיש בראש וראשונה, שאין אנו באים לבקש ממי שהוא חסר כלשהו. בארץ הזאת התחוללה מהפכה, ולא מעל במה זו נתדיין על חלקם של גורמים אלה ואחרים במהפכה. סוף סוף, לא אנו באים לשלול מאחרים את זכויותיהם, כי אם אחרים באים לשלול מאתנו את זכויותינו, אין אנחנו באים לבקש חסד. אנחנו משתוממים על העובדה, שבחורים — אשר שפכו את דמם, סיכנו את נפשם, הקריבו את חייהם, הלכו לבתי כלא ולמחנות ריכוז, הפכו נכים, התגייסו גיוס מלא למען הגנת המולדת והעם ושבגלל דברים אלה הפסידו את עבודתם — יש לשלול מהם זכותם האלמנטארית הפשוטה ביותר, והיא: לקבל מאת המדינה שיווי זכויות מלא בשיקומם מחדש.

לא הייתי רוצה, שמישהו ינסה להשתמש בוויכוח זה במלה חנינה. אנחנו לא ביקשנו ולא קיבלנו חנינה משום איש. אם בתוקף המהפכה שהתחוללה כאן בארץ יש מקום לחנינה כל שהיא, הרי יש מקום רק לחנינה הדדית. וייתכן, שראש-הממשלה (אשר היעדרו מן האולם הזה הפך להיות מסורת בשעה שאני נואם ויש להצטער על כך) — דעתו היא, שאנשים, אשר היכו במשעבד הבריטי, ישבו בבתי כלא ומחנות ריכוז — זקוקים לחנינה. זכותנו היא לחשוב, שאנשים אשר עזרו ללוחמים להיכנס למחנות ריכוז זקוקים, לפחות באותה המידה, אף הם לחנינה.

ראש-הממשלה ושר-הבטחון מציע, ששירות הצבא ייקרא שירות החל מיום 30 בנובמבר, 1947. אך באותו יום עדיין לא היה צבא לעם ישראל, כי אם היו לו כמה ארגוני לוחמים : ההגנה, הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חירות ישראל. באותו יום התגייסו כל בני האומה, שנשאו נשק להגן על העם והמולדת, כולם ללא יוצא מהכלל. כולם שפכו את דמם והקריבו את נפשם ואץ להפלות בין דם לדם. על כן צריכה להיות קיימת הנחה חוקית של שירות צבאי ריטרואקטיבי, החייבת לחול על כל לוחמי האומה, ללא יוצא מהכלל.

ראש-הממשלה אמר בהזדמנות אחרת ובמקום אחר, שאחת הסיבות המכריעות לחיסולו של השלטון הבריטי והקמת מדינת ישראל היא, שבריטניה לא יכלה לשאת בהוצאות המיוחדות של קיום צבא כיבוש גדול בארץ- ישראל. ברצוני לשאול כאן בפני עם ועדה, מי ומי היו הגורמים לכך שהיה צבא כיבוש בארץ-ישראל ושבריטניה לא יכלה לשאת בהוצאותיו. צריך להיות נאמן לעובדות היסטוריות עד סופן. הריני דורש מאת הכנסת, אם חברי הכנסת עומדים להגיש שי של שיקום לכל לוחמי האומה, לא להפלות בין אלה לאלה, להכיר שאותה הנחה חוקית חלה על כל לוחמי האומה, ללא צל של הפליה. משום כך אני מעמיד להצבעה לפני הכנסת את הצעת התיקון שלנו, שלפיו יש להוסיף לאחר המלים : ״שהיה בשירות צבאי״ את המלים ״באחד הארגונים הלוחמים כגון : הגנה, הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חרות ישראל״.