הישיבה המאתים ותשעים וארבע של הכנסת הרביעית -הודעה אישית של חבר הכנסת מ.בגין

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אב התשכ"א, 24 ביולי 1961
מתוך:
כרך 31 עמ' 2162
נושאים:
אישים - משה דיין, פנחס לבון. ממשל - ועדת חקירה, כנסת. בטחון - עסק הביש
העיתון מדווח על הויכוח בכנסת בין בגין לשר המשפטים רוזן. שר המשפטים טען כי בגין איננו מדייק בפרשת דיין והאדם השלישי ואילו בגין ציטט קטעים מפרשת דו"ח כהן שאישרו את דבריו. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב 25.7.1961