הישיבה המאתים ותשעים וארבע של הכנסת הרביעית – הודעת ראש הממשלה בכנסת בישיבה מיום 3 ביולי 1961 על תוקף החלטות הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אב התשכ"א, 24 ביולי 1961
מתוך:
כרך 31 עמ' 2147-2150
נושאים:
ממשל - בחירות, ועדת חקירה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, פרלמנטריזם. אישים - דוד בן-גוריון, משה דיין, משה שרת, פנחס לבון. שונות - ועדת השבעה. בטחון - עסק הביש, צבא
נאום של בגין בכנסת בו הוא תוקף את רה"מ על כך שניסה לבטל החלטת ממשלה ועדת ועדה השבעה על החלטתה המצומצמת שאינה מחפשת למצוא את האמת אלא רק מזכה את פנחס לבון. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב 25.7.1961.