הישיבה המאתים וששים ושלוש של הכנסת השלישית – הצעות לסדר היום-המצב המדיני והבטחוני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אדר ב' התשי"ז, 13 במרץ 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 1345-1346
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, יחסי ממשלה-צבא, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. אישים - דוד בן-גוריון. בטחון - מלחמת סיני. מדינות - מצרים
בגין תקף את רה"מ על כך שבניגוד להבטחותיו הוא הורה על נסיגה מעזה ושארם א –שייך. בגין יצא נגד הסכמת רה"מ לכניסת האו"ם לעזה שתגרור את חזרת המצרים לשם. בגין מחה בחריפות על כך שרה"מ לא ביקש רשות מהכנסת על מהלכי הנסיגה בהם נקט. וטען כי בכך פגע במעמדה של הכנסת. קרא לרה"מ להתפטר ומחה בחריפות נגד דברי רה"מ אשר טען כי אם תהיה שעת כושר נצא שוב נגד מצרים. שכן מדובר בדברי הבל לאחר שכבר נשפך דם חיילים במערכה האחרונה. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב-14/03/1957.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים