הישיבה המאתים ושלושים וארבע של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ"ד באדר תשכ"ג 20 במארס 1963 – ודעת הממשלה על פעולתם של מדענים ומומחים גרמניים במצרים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ג, 20 במרץ 1963
בנאומו עסק בגין בשאלת המדענים הגרמניים במצרים העוזרים למצרים לפתח נשק. בגין קרא לפתוח במערכה מדינית נגד הגרמנים ויצא נגד השתקת הפרשה ע"י הממשלה מתוך טיעונים של חוסר רצון לפגוע ביחסים בין ישראל לגרמניה. בגין יצא גם נגד טענתו של ראש הממשלה לפיה האחריות להמצאותם של המדענים במצרים אינה מוטלת על הממשלה הגרמנית.