הישיבה המאתים ועשר של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום-הודעותיו של ראש הממשלה בפני עיתונאים זרים בענין עזה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א טבת התשי"ז, 25 בדצמבר 1956
מתוך:
כרך 21 עמ' 554-555
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, חבל סיני. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב. ממשל - כנסת, ממשלה. בטחון - מלחמת סיני. מדינות - מצרים
בגין קרא בנאומו בכנסת להפסיק את הנסיגה מחצי האי סיני. בגין יצא גם נגד דברי בן –גוריון שלא הכיר בחשיבות עזה כחלק בלתי נפרד מא"י. בגין קרא שלא להחזיר את עזה לעולם. עוד קרא בגין לגיוס ידידי ישראל להקמת קבוצת לחץ פרו –ישראלי נגד לחץ אנטי ישראלי. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב-26/12/1956