הישיבה המאתים וחמישים וחמש של הכנסת הראשונה-הצעות לסדר היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התשי"א, 22 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1828-1830
נושאים:
אישים , ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, ממשלה. זכויות אדם - תקנות לשעת חירום
בגין דורש שהממשלה תבטל צווי מעצר שניתנו על-פי תקנות ההגנה לשעת חירום.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים